• เปิดดู
    623
วัดพระธาตุปูล้าน

วัดพระธาตุปูล้าน ตั้งอยู่ บ้านห้วยก้างปูล้าน หมู่ที่ 14 ตำบลไม้ยา อำเภอ พญาเม็งราย จังหวัดเชียงราย เป็นวัดเก่าแก่ที่มีองค์เจดีย์อายุรวม 700 ปี มีโบราณวัตถุและสถาปัตยกรรมที่เก่าแก่ให้ศึกษาตั้งอยู่ทางทิศตะวันออก ของบ้านห้วยก้างปูล้าน

ประเพณีที่สำคัญ- ประเพณียี่เป็งเดือน 5 จะมีการสรงน้ำพระธาตุเป็นประจำทุกปี - วันมาฆบูชา - วันวิสาขบูชา - วันอาสาฬหบูชา - วันเข้าพรรษา

 

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม :: องค์การบริหารส่วนตำบลไม้ยา ต.ไม้ยา อ.พญาเม็งราย จ.เชียงราย

โทร / แฟ็กซ์ :: 053-672033 (อบต.ไม้ยา)

โฮมเพจ / เว็บไซต์ ::