• เปิดดู
    644
โฮงหลวงแสงแก้ว

โฮงหลวงแสงแก้ว พิพิธภัณฑ์เกี่ยวกับศาสนาและวัฒนธรรมล้านนา สร้างขึ้นเมื่อ 3 พฤศจิกายน 2538 (10 กว่าปีที่ผ่านมา) รูปแบบอาคารเป็นทรงล้านนาประยุกต์ 2 ชั้น ผสมผสานศิลปะระหว่างอยุธยาและศิลปะล้านนา ออกแบบโดยสล่าชาวเชียงราย โครงสร้างเป็นคอนกรีตเสริมเหล็ก และตกแต่งด้วยไม้อัดสักทั้งภายนอกและภายใน โดยมี คุณยายอมรา มุนิกานนท์ เป็นผู้อุปถัมภ์การก่อสร้างและมอบถวายให้กับวัพระแก้ว สร้างแล้วเสร็จภายในปี 2544
โฮงหลวงแสงแก้ว 
                              พิพิธภัณฑ์โฮงหลวงแสงแก้ว

พิพิธภัณฑ์ของวัด ตั้งอยู่ซีกกำแพงวัดด้านทิศใต้ สร้างขึ้นเมื่อ

พ.ศ. ๒๕๓๘ ออกแบบโดย นายนพดล อิงควณิช สถาปนิก

ชาวเชียงราย สร้างบนพื้นที่บริเวณที่เป็นกุฏิสงฆ์และหอฉัน

สมัยพระพุทธิวงศ์วิวัฒน์ อดีตเจ้าอาวาสวัดพระแก้ว ลักษณะอาคารเป็นทรงล้านนาประยุกต์ ขนาดกว้าง ๑๐ เมตร ยาว ๒๓.๒๕ เมตร สูงสองชั้น โครงสร้างเป็นคอนกรีตเสริมเหล็ก ตบแต่งด้วยไม้สักทั้งภายนอกและภายใน โดยมีคุณแม่อมรา (แสงแก้ว) มุนิกานนท์เป็นผู้อุปถัมภ์การก่อสร้าง โดยมีวัตถุประสงค์ ดังนี้

๑.    เพื่อเป็นที่รวบรวมศิลปวัตถุที่สำคัญของวัด และสิ่งของที่มีผู้นำมาถวาย ให้อยู่เป็น

      ระบบ อีกทั้งเป็นการสงวนรักษาไว้ตลอดไป

๒.   จัดแสดงศิลปวัตถุแหล่านี้ให้แก่ผู้เข้าชมทุกกลุ่ม เช่นนักเรียน นักศึกษา ประชาชน อีกทั้งนักท่องเที่ยวชาวไทยและชาวต่างประเทศ

๓.   เป็นแหล่งเรียนรู้ตามอัธยาศัย ทางด้านศาสนาและวัฒนธรรมล้านนา

 

สิ่งสำคัญที่จัดแสดงภายใน ได้แก่

·       พระพุทธศรีเชียงราย ประดิษฐานเป็นพระประธานชั้นล่าง ออกแบบโดยอาจารย์เสนอ นิลเดช 

·       พระเจ้าทันใจ เป็นพระพุทธรูปโบราณอยู่คู่กับวัด ประดิษฐานเป็นพระประธานบนชั้นสอง

·       รูปหล่อพระพุทธิวงศ์วิวัฒน์ อดีตเจ้าอาวาสวัดพระแก้ว พร้อมทั้งเครื่องอัฐบริขาร

·       รูปหล่อพระพุทธชินวงศ์ อดีตเจ้าอาวาสวัดเบญจมบพิตร เจ้าคณะใหญ่หนเหนือ ซึ่งเคยจำพรรษาอยู่ที่วัดพระแก้ว สมัยเมื่อเป็นเณร จัดแสดงพร้อมทั้งเครื่องอัฐบริขาร

·       พระธาตุ ของพระอรหันตสาวก

·       พระพุทธรูปโบราณศิลปล้านนา เชียงรุ้ง พม่า เป็นต้น

·       เครื่องใช้เกี่ยวกับทางศาสนาของล้านนา ได้แก่  สัตตภัณฑ์ หีดธรรม เครื่องบูชา ฉัตร ตุง เครื่องเงิน เครื่องเขิน เป็นต้น

 

ได้รับพระกรุณาโปรดเกล้าฯ จากสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินทรงประกอบพิธีเปิดป้าย พิพิธภัณฑ์โฮงหลวงแสงแก้ว ในวันที่ ๑๓ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๕๐ 

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม :: พิพิธภัณฑ์โฮงหลวงแสงแก้ว วัดพระแก้วพระอารามหลวง ถนนไตรรัตน์ ต.เวียง จ.เมือง จ.เชียงราย 57000

โทร / แฟ็กซ์ :: สำนักงานเจ้าคณะภาค ๖ : พระครูศรีรัตนากร (เลขานุการ

โฮมเพจ / เว็บไซต์ :: www.watphrakaew-chiangrai.com