• เปิดดู
    580
ศาลารอยพระบาท ค่ายเม็งรายมหาราช

นักท่องเที่ยวที่สนใจสามารถเข้าชมได้ ทุกวัน 08.00 - 16.30 น. โปรดแต่งกายสุภาพ
รอยพระบาทในหลวง เราคงไม่มีโอกาสเห็นที่ไหนในประเทศไทยแน่ แต่ที่เชียงรายคุณจะได้เห็น เพราะเมื่อ พ.ศ. 2525 หรือกว่า 30ปีที่แล้วนั้น พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 9 ทรงประทับรอยพระบาท ลงบนปูนปลาสเตอร์ ณ ดอยยาว - ดอยผาหม่น อ.ขุนตาล จ.เชียงราย เพื่อเป็นขวัญกำลังใจแก่เหล่าทหารหาญ ในการสู้รบกับกองกำลังคอมมิวนิสต์ ในสมัยนั้น  เห็นการประทับรอยพระบาทของในหลวงแล้วอดคิดถึง ถนนห่งเกียรติยศที่ฮอลลีวูด อเมริกา จนได้ซินะ หลายคนอาจจะคิดเหมือนผม แต่ความหมายของการประทับของในหลวงนั้นยิ่งใหญ่กว่ามากนัก เพราะนี้คือขวัญและกำลังใจ ที่ให้ไว้ ทั้งเป็นสิ่งเตือนใจ และให้กำลังใจเราให้เข้มแข็งและกล้าหาญ หลังจากนั้นมาพระองค์ท่านไม่เคยประทับรอยพระบาทลักษณะนี้ที่ไหนอีกเลย ดังนั้นที่นี่จึงเป็นแห่งเดียวในโลก ที่มีรอยพระบาทในหลวงของเราอยู่ 
ปัจจุบันได้รับการเชิญมาไว้ที่ ดอยโหยด ศาลารอยพระบาท ค่ายเม็งรายมหาราช อ.เมือง จ.เชียงราย นักท่องเที่ยวสามารถเข้าชมได้ทุกวันครับ ด้านบนเขารถสามารถขึ้นได้ แต่ไม่สามรถจอดรถได้เยอะนัก เพราะไม่มีที่จอดรถมีแต่วงเวียนให้กลับรถ เมื่อขึ้นไปบนดอยโหยด จะสามารถมองเห็นเมืองเชียงรายได้ชัดเจนอีกด้วย และมีกลุ่มอาหารที่ประดิษฐานรอยพระบาท เรียกว่า ศาลารอยพระบาท 

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม :: ที่ตั้ง: ค่ายเม็งรายมหาราช อ.เมือง จ.เชียงราย

โทร / แฟ็กซ์ :: โทรศัพท์ 053-71205,053-711202

โฮมเพจ / เว็บไซต์ :: http://www.mengraimaharatfort.com