• เปิดดู
    591
ห้องสมุดรถไฟเชียงราย

ปัจจุบันตั้งอยู่ตรงข้ามกับโรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย หรือ สนามกีฬากลางจังหวัดเชียงราย

ห้องสมุดรถไฟเชียงราย  จัดตั้งขึ้นโดยมีแนวคิดและนโยบายของ  รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม(นายโสภณ  ซารัมย์)  เพื่อให้เป็นแหล่งเรียนรู้ศึกษาค้นคว้าติดอาวุธทางปัญญาให้นักเรียน นักศึกษาและประชาชนทั่วไป ซึ่งเป็นการส่งเสริมให้รักการอ่าน และรู้จักใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ โดยมอบให้ ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม(นายวันชัย  จงสุทธนามณี) เป็นผู้ประสานงานในการจัดตั้ง พร้อมทั้งจัดหาสถานที่จัดตั้ง ห้องสมุดรถไฟ เชียงราย และให้องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย ในวันที่ 1 ตุลาคม 2553

ห้องสมุดรถไฟเชียงรายนี้ เป็นสถานที่ท่องเที่ยวแห่งใหม่ของเชียงราย โดยการประยุกต์ ดัดแปลงโบกี้รถไฟ และนำหนังสือในหมวดหมู่ต่างๆ จัดเรียงไว้ในโบกี้ต่างๆ ภายใน ห้องสมุดรถไฟเชียงรายนี้ ได้รวบรวมหนังสือประเภทต่างอย่างหลากหลาย  อาทิ หนังสือธรรมะ หนังสือสำหรับเด็ก โหราศาสตร์และการพยากรณ์ หนังสือพัฒนาภาษาทักษะต่างๆ หนังสือกฎหมาย หนังสื่อเกี่ยวกับอาชีพ หนังสือวิทยาศาสตร์   ประวัติศาสตร์ไทย สังคมศาสตร์ หนังสือเกี่ยวกับการท่องเที่ยวต่างประเทศ หนังสือพิมพ์ นิทานและวรรณกรรม เป็นต้น  ซึ่งหนังสือทั้งหมดเป็นหนังสือใหม่สีสันสวยงาม น่าอ่าน จัดเรียงหนังสืออย่างเป็นระเบียบ บรรยากาศภายในสวยงาม สะอาด หรูหรา เหมาะสำหรับการอ่านหนังสือเป็นอย่างยิ่ง และยังเป็นสถานที่พักผ่อน มีวิวสวยๆ สำหรับถ่ายรูปร่วมกับรถไฟได้อีกด้วย

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม :: องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย

โทร / แฟ็กซ์ :: 053-175-333

โฮมเพจ / เว็บไซต์ :: http://railwaylibrary.wordpress.com