• เปิดดู
    589
มหกรรมไม้ดอกอาเซียนเชียงราย

สวนไม้งามริมน้ำกก ใกล้สนามบินแม่ฟ้าหลวงเชียงราย สัมผัสหมู่มวลดอกไม้ท่ามกลางลมหนาว ชื่นชมวัฒนธรรมชนเผ่าสีสันแห่งเชียงราย สักการะพระบรมสารีริกธาตุจากประเทศภูฏาน ขอพรปีใหม่เพื่อความเป็นสิริมงคลแก่ชีวิต ตื่นตากับขบวนบุพชาติทางน้ำแห่งเดียวในประเทศไทย พิธีเปิดสุดยิ่งใหญ่ตระการตา และกิจกรรมอื่น ๆ อีกมากมาย


มหกรรมไม้ดอกอาเซียนเชียงราย 2014 ครั้งที่ 3 ณ สวนไม้งามริมน้ำกก ใกล้สนามบินแม่ฟ้าหลวงเชียงราย ตั้งแต่วันที่ 25 ธันวาคม 2557– 11 มกราคม 2558 นี้

 

สัมผัสหมู่มวลดอกไม้ท่ามกลางลมหนาว ชื่นชมวัฒนธรรมชนเผ่าสีสันแห่งเชียงราย สักการะพระบรมสารีริกธาตุจากประเทศภูฏาน ขอพรปีใหม่เพื่อความเป็นสิริมงคลแก่ชีวิต ตื่นตากับขบวนบุพชาติทางน้ำแห่งเดียวในประเทศไทย พิธีเปิดสุดยิ่งใหญ่ตระการตา และกิจกรรมอื่น ๆ อีกมากมาย

 

กิจกรรมสำคัญภายในงาน ประกอบด้วย
  • การอัญเชิญพระบรมสารีริกธาตุ จากประเทศภูฏาน มาประดิษฐานบริเวณงาน เพื่อให้นักท่องเที่ยวจากทั่วประเทศได้เคารพสักการะเป็นสิริมงคลแก่ชีวิต
  • สวนดอกไม้เทิดพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดชและสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ
  • ขบวนบุปผชาติทางน้ำที่สวยงาม
  • อุทยานไม้ดอกไม้ประดับนานาพันธุ์
  • การประกวดมิสอาเซียน
  • กาดมั่วครัวล้านนา หมู่บ้านหิมะ
  • ครั้งแรกในเชียงรายกับเวทีกลางน้ำแสดงประวัติพ่อขุนเม็งรายมหาราช
  • การแสดงแสงไฟ สุดอลังการ The River of Life , The Bridge of Life , และแสงแห่งศรัทธา ซึ่งเป็นการแสดงครั้งแรกในเชียงรายอีกเช่นเดียวกัน 
 

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม :: องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย

โทร / แฟ็กซ์ :: โทร. 0-5360-1758,0-5371-7400 ต่อ 204

โฮมเพจ / เว็บไซต์ :: http://www.chiangraipao.go.th/