• เปิดดู
    623
วัดพระธาตุหมอกมุมเมือง

วัดพระธาตุหมอกมุมเมือง ตั้งอยู่ บ้านห้วยเดื่อ หมู่ที่ 1 ตำบลไม้ยา อำเภอพญาเม็งราย จังหวัดเชียงราย เป็นวัดที่มีโบราณวัตถุและมีการตกแต่งด้านสถาปัตยกรรมที่โดเด่นและงดงามากและมีทัศนียภาพที่สวยงามมากมองเห็นพื้นที่ในหมู่บ้านห้วยเดื่อ หมู่ที่ 1 และหมู่บ้านใกล้เคียง บนพื้นที่วัดพระตุหมอกมุมเมืองมีอากาศที่สดชื่น

อาณาเขตและที่ตั้ง วัดพระธาตุหมอกมุมเมืองตั้งอยู่ในเขตบ้านห้วยเดื่อ หมู่ที่ 1 ตำบลไม้ยา อำเภอพญาเม็งราย จังหวัดเชียงราย

ประเพณีที่สำคัญ- ประเพณีสืบชะตาหลวงวันที่ 1 ธันวาคม ของทุกปีจะมีการสืบชะตาหลวง - วันมาฆบูชา - วันวิสาขบูชา - วันอาสาฬหบูชา - วันเข้าพรรษา

 

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม :: องค์การบริหารส่วนตำบลไม้ยา ต.ไม้ยา อ.พญาเม็งราย จ.เชียงราย

โทร / แฟ็กซ์ :: 053-672033 (อบต.ไม้ยา)

โฮมเพจ / เว็บไซต์ ::