• เปิดดู
    519
วัดกู่เต้า

วัดบ้านกู่เต้า เป็นวัดประจำหมู่บ้านกู่เต้า ซึ่งเป็นหมู่บ้านที่อยู่ในตำบลโยนก อ.เชียงแสน จ.เชียงราย หมู่บ้านกู่เต้านั้นเป็นที่ตั้งของทะเลสาบเชียงแสน ซึ่งแต่เดิมมีชื่อว่า หนองบงคาย มีพื้นที่ประมาณ ๒,๗๑๑ ไร่ เป็นสถานที่ท่องเที่ยวทางธรรมชาติที่สวยงาม พื้นที่โดยทั่วไปเป็นที่ราบลุ่ม ภูเขาล้อมรอบมีแม่น้ำกกไหลผ่าน มีหนองน้ำธรรมชาติหลายแห่งและยังเป็นแหล่งอาหารที่สำคัญของ นกเป็ดน้ำ ในฤดูหนาว ซึ่งนักท่องเที่ยวนิยมมาชมนกเป็ดน้ำกันมาก
รายนามเจ้าอาวาสตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน
๑. หลวงพ่อปั๋น
๒. หลวงพ่อตา
๓. หลวงพ่อเย็น
๔. หลวงพ่อยืน
๕. หลวงพ่อจุ่ม
๖. พระประเสริฐ
๗. หลวงพ่อกาบ
๘. พระอธิการหอม ธมมเสโน
๙. พระสะอาด ฉันทะธมโม
๑๐. พระอาจารย์บรรพต อภิวังโส

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม :: ตำบลโยนก อ.เชียงแสน จ.เชียงราย

โทร / แฟ็กซ์ :: -

โฮมเพจ / เว็บไซต์ :: -