• เปิดดู
    595
วัดมงคล

ตั้งอยู่ในเมืองเชียงแสน ด้านทิศตะวันออกเฉียงเหนือ วัดนี้สร้างโดยพญาสรสิทธิมหาไชยสงครามลุ่มฟ้า บุตรขุนนางผู้หนึ่ง ซึ่งยิงธนูขุนนางธนูชาวจีน ใน พ.ศ.๑๙๑๓ และได้รับการแต่งตั้งจากพระยากือนา เจ้าเมืองเชียงใม่ให้ครองเมืองเชียงแสน

กรมศิลปากรได้ขุดแต่งและบูรณะโบราณสถานวัดมงคลนี้ ใน พ.ศ. ๒๕๔๙ – ๒๕๔๙ พบหลักฐานว่ามีการก่อสร้างครั้งที่ ๒ ได้เปลี่ยนวิหาร ให้เป็นอุโบสถและขยายให้มีขนาดใหญ่ขึ้นจนเชื่อมเป็นฐานเดียวกับเจดีย์ ซึ่งน่าจะสัมพันธ์กับความรุ่งเรืองของศาสนาพุทธลังกาวงศ์ (ใหม่) ที่เข้ามาสู่เมืองเชียงแสน ในราวศตวรรษที่ ๒๑

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม :: ตั้งอยู่หมู่ที่ ๓ ตำบลเวียง อำเภอเชียงแสน จังหวัดเชียงราย

โทร / แฟ็กซ์ :: -

โฮมเพจ / เว็บไซต์ :: -