• เปิดดู
    457
วัดป่างัวเชียง

ตั้งอยู่ภายในเมืองเชียงแสนติดกับแม่น้ำโขง จากการขุดแต่งทางโบราณคดีพบ วิหาร เจดีย์ และอาคารอีกสองหลัง

วิหาร มีแผนผังอยู่ในรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้า หันหน้าไปทางทิศตะวันออก ลดมุขด้านหน้า มีบันไดทางขึ้นด้านหน้าและด้านข้างทั้งสองข้างใกล้กับฐานชุกชีโดยเฉพาะบันไดข้างด้านทิศเหนือ พบว่ามีราวบันไดประดับตัวเหงา ด้านบนอาคารพบฐานชุกชี พื้นปูอิฐและเสา ส่วนฐานอาคารตกแต่งเป็นฐานบัว

เจดีย์ เป็นเจดีย์ระฆัง ย่อมุมไม้ ๒๔ รองรับฐานบัวที่เชิดปลายกลีบบัวขึ้นและประดับลูกแก้วอกไก่ ๒ ชั้น                   เหนือขึ้นไปหักพลังพลายลง รอบเจดีย์มีลานประทักษิณ แท่นบูชาและบันไดขึ้นสู่พื้นลานประทักษิณ

อาคารหมายเลข ๑ ตั้งอยู่ติดลานประทักษิณด้านทิศใต้ของเจดีย์ มีแผนผังสี่เหลี่ยมผืนผ้ายกเก็จด้านหน้า  พื้นปูอิฐ

อาคารหมายเลข ๒ ตั้งอยู่ทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือของเจดีย์ มีแผนผังสี่เหลี่ยมผืนผ้าหันหน้าไปทางทิศตะวันออก ฐานอาคารตกแต่งเป็นฐานบัว

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม :: ตั้งอยู่หมู่ที่ ๒ ตำบลเวียง อำเภอเชียงแสน จังหวัดเชียงราย

โทร / แฟ็กซ์ :: -

โฮมเพจ / เว็บไซต์ :: -