• เปิดดู
    575
วัดบ้านร้อง

โบราณสถานแห่งนี้อยู่ภายในเมืองเชียงแสนด้านทิศตะวันออกเฉียงใต้ ใกล้กับแม่น้ำโขง ประกอบด้วยอาคาร ๕ หลังคือ วิหาร ห้องท้ายวิหาร เจดีย์ราย(ช้างล้อม) เจดีย์รายและเจดีย์สถูปจำลอง ไม่ปรากฏประวัติความเป็นมาจากเจดีย์รายที่มีการประดับช้างล้อม พบว่ามีรูปแบบลักษณะเดียวกับเจดีย์ประธานวัดช้างค้ำและพระธาตุภูเขา แต่ที่วัดแห่งนี้เป็นเจดีย์ราย จึงน่าจะมีอายุหลังกว่าทั้งสองแห่งที่กล่าว ในช่วงครึ่งหลังของพุทธศตวรรษที่ ๒๐ เป็นต้นมา และใช้งานจนถึงในช่วงต้นพุทธศตวรรษที่ ๒๒ และทิ้งร้างไปในช่วงเวลานี้หรืออาจจะหลังจากนี้ไปไม่นานนัก

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม :: ตั้งอยู่หมู่ที่ ๓ ตำบลเวียง อำเภอเชียงแสน จังหวัดเชียงราย

โทร / แฟ็กซ์ :: -

โฮมเพจ / เว็บไซต์ :: -