• เปิดดู
    1,042
วังมัจฉา

วังมัจฉา หรือที่รู้จักกันในชื่อ ห้วยย่าคำมา เป็นอ่างเก็บน้ำที่อยู่บริเวณวัดพระธาตุแม่เจดีย์ซึ่งวัดพระธาตุแม่เจดีย์นั้นได้สร้างขึ้น เมื่อปีพ.ศ. 1583 โดยพระเจ้าอโนรชามังเซ่งกษัตริย์แห่งพม่าเป็นสถานที่ศักดิ์สิทธิ์ ที่เคารพ สักการะบูชา ของประชาชนใน อำเภอเวียงป่าเป้าในปี พ.ศ. 2531 เป็นต้นมาพระครูไพบูลฑ์พัฒนาภิรักษ์ได้เข้ามาปฏิบัติธรรมณสถานที่แห่งนี้และได้ลงมือพัฒนาพื้นที่และทำการบูรณะปฏิสังขรณ องค์พระธาตุแม่เจดีย์และองค์พระธาตุเจ้าครูบาศรีวิชัย ให้มีสภาพคงเดิม และได้สร้างศาสนาสถานต่างๆ เช่น วิหาร ศาสนาเอนกประสงค์เช่น กุฏิ เป็นต้น ส่วนบริเวณ รอบๆ วัดพระธาตุแม่เจดีย์มีอ่างเก็บน้ำห้วยย่าคำมาอยู่บริเวณรอบ วัดได้มีการปรับปรุงสถานที่ ให้เป็นแหล่งท่องเที่ยว และอนุรักษ์ป่า อนุรักษ์พันธุ์ปลา ทำให้เป็นแหล่งที่นักท่องเที่ยวชอบมาพักผ่อนเป็นที่รู้จักไปแพร่หลายในอำเภอเวียงป่าเป้า

วังมัจฉาวัดพระธาตุแม่เจดีย์

"วังมัจฉา" หรือเรียกอีกชื่อว่า "อ่างเก็บน้ำห้วยย่าคำมา" เป็นแหล่งอนุรักษ์พันธุ์น้ำจืด
และเป็นเขตอภัยทานของวัดพระธาตุแม่เจดีย์ อำเภอเวียงป่าเป้า จังหวัดเชียงราย....
เป็นอ่างเก็บน้ำขนาดใหญ่ มีปลาน้อยใหญ่นับล้านตัวเพราะเยอะมาก อย่างเช่น ปลานิล 
ปลาบึก ปลาดุก ฯลฯ และเป็นสถานที่ท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม...

สำหรับเส้นทางไปวังมัจฉาจะใช้เส้นทางเดียวกันกับวัดพระธาตุแม่เจดีย์ ถ้าขับตรงขึ้นไปก็จะเป็น
วัดพระธาตุแม่เจดีย์ วัดที่ขุดพบพระพุทธรูป 2 องค์คือ พระพุทธรูปสิงห์ 1 และ พระพุทธรูปสิงห์ 3 
พระพุทธรูป 2 องค์ น้ำหนักรวม 7 กิโลกรัม พร้อมสายสังวาลย์ น้ำหนัก 2 กิโลกรัม......
โดยจะมีทางแยกไปวังมัจฉา ระยะทางประมาณ 2 กิโลเมตร มีป้ายบอกเส้นทางตลอด 
ถนนลาดยางเป็นทางแคบ โค้ง และขึ้นเขา แต่สวย.....ไม่ควรขับเร็ว สำหรับค่าเข้าชมวังมัจฉา 
ที่นี่คิด 20 บาท..... เป็นรายได้เพื่อบำรุงสถานที่ ค่าอาหารปลา ค่าน้ำค่าไฟ ค่างจ้างคนงาน 
เป็นต้น ส่วนร้านอาหารที่วังมัจฉาจะเป็นประเภทขนม หรือมาม่าคัพ และอาหารปลา...

นอกจากการเที่ยวที่วังมัจฉาแล้วยังมีสถานที่ท่องเที่ยวที่อยู่ภายในบริเวณเดียวกัน เช่น เขื่อนดอยงู 
สวนสาธารณะบ้านชุ่มเมืองเย็น สำหรับสวนสาธารณะบ้านชุ่มเมืองเย็นกำลังอยู่ในช่วงก่อสร้าง
และปรับปรุงสถานที่ให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวอีกที่หนึ่ง ภายในสวนสาธารณะก็จะมีครูบาศรีวิชัยองค์ใหญ่
ให้ชมด้วย..

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม :: เทศบาลตำบลแม่ขะจาน 399 หมู่ 10 ต.แม่เจดีย์ อ.เวียงป่าเป้า จ.เชียงราย 57260

โทร / แฟ็กซ์ :: 053-789437

โฮมเพจ / เว็บไซต์ :: http://www.chiangraifocus.com/travel/show.php?id=101&travel=11