• เปิดดู
    492
วัดดอยพระบาท

ดอยพระพุทธบาทเป็นที่ตั้งของโบราณสถานที่สำคัญทางประวัติศาสตร์ และโบราณทางศาสนา เช่น พระธาตุทุ่งก่อ รอยพระบาทเหนือ รอยพระบาทใต้ ผาเล็งโลก ผาเกิ้ง ผาม้า ผาตัด ขุมทรัพย์ ดอกบัวหิน บ่อน้ำติ๊บ เป็นต้น

 ดอยพระบาททุ่งก่อ ปรากฎขึ้นในสมัยดึกดำบรรพ์ไม่ปรากฎยุคคนใดคนหนึ่งสร้าง แต่ปรากฎแก่สายตาชาวทุ่งก่อมานานหลายร้อยปีบนเทือกเขา ดอยพระบาททุ่งก่อจะมีพระบาทเหนือ ผาเล็งโลก ผาเกิ้ง ผาคอม้า พระบาทใต้ พอเดินลงจากดอยก็จะไปที่ดอยโหดพระพุทธบาททุ่งก่อ ไม่ปรากฏว่าสร้างเมื่อใด แต่ปรกฏแก่สายตาชาวทุ่งก่อ มานานหลายร้อยปี บนเทือกเขาดอยพระบาททุ่งก่อจะมีรอยพระพุทธบาทสองรอย คือ รอยเหนือ รอยใต้ รอยพระพุทธบาทเหนือ เป็นรอยพระพุทธบาทจำลองสลักบนหน้าผาตั้งเอียงเจ็ดสิบองศา ต่ำกว่าฐานพระพุทธเจดีย์ประมาณ ๓ เมตร เป็นรอยพระพุทธบาทด้านซ้าย หันปลายพระพุทธบาทไปทางด้านทิสตะวันตก สร้างขึ้นในสมัยพระยาเมืองแก้ว เจ้าผู้ครองเมืองนครเชียงใหม่ พระบาทเหนือ ห่างจาก พระบาทใต้ราว ๓ กอโลเมตร รอยพระพุทธบาทเหนือมีความศัดิ์สิทธิ์ ผู้มาขอพรมักได้ตามปรารถนา จะมีการบนบานศาลกล่าวด้วยการเสี่ยงทาย ด้วยการยกก้อนหินและการวาไม้ ผารถ ผาจ้อง

 พระพุทธบาทเหนือ เป็นรอยพระพุทธบาทจำลองสลักลงบนหน้าผา ตั้งเอียงประมาณ 70 องศา ต่ำกว่าฐานพระธาตุเจดีย์ ประมาณ 3 เมตร เป็นรอยพระพุทธบาทเบื้องซ้าย หันปลายพระพุทธบาทไปทางทิศตะวันตก พระพุทธบาทเหนือ สร้างขึ้นในสมัยพระยาเมืองแก้ว เจ้าผู้ครองนครเชียงใหม่ ซึ่งได้ทรงบูรณะพระธาตุพร้อมกับสร้างรอยพระพุทธบาทจำลองทางด้านทิศเหนือ และทิศใต้ ชาวบ้านเรียกว่า พระบาทเหนือ ตั้งอยู่บริเวณพระธาตุทุ่งก่อ และทางทิศใต้ ชาวบ้านเรียกว่า พระบาทใต้ มีระยะห่างกันประมาณ 3 กิโลเมตร รอยพระพุทธบาทเหนือมีขนาดความกว้าง 59 เซนติเมตร ยาว 150 เซนติเมตร

รอยพระพุทธบาททุ่งก่อมีความศักดิ์สิทธิ์ เป็นที่เลื่อมใสศรัทธาของพุทธศาสนิกชนที่มาสักการะ และมาตั้งจิตอธิฐานขอความช่วยเหลือตามที่ตนปรารถนา ซึ่งมักจะได้ตามที่ตนขอไว้แต่จะต้องเป็นเรื่องที่ไม่ผิด้านศีลธรรมหรือไม่ก็ จะมีการบนบานศาลกล่าวด้วยการเสี่ยงทาย ด้วยการยกก้อนหิน

 พระพุทธบาทใต ตั้งอยู่ทางด้านใต้สุดของดอยพระบาท มีลักษณะเป็นแท่งหินยื่นออกจากยอดดอยไปทางด้านทิศตะวันตก ประมาณ 5 วา บนพื้นที่ลาดเอียงประมาณ 30 องศา มีรอยพระพุทธบาทจำลองสลักตามแนวเอียงของหน้าผา มีความกว้าง 85 เซนติเมตร ยาว 155 เซนติเมตร สร้างพร้อมกับรอยพระพุทธบาทเหนือ ตรงกับสมัยพระยาเมืองแก้ว เจ้าผู้ครองนครเชียงใหม่ พ.ศ. 2039 มีระยะห่างจากรอยพระพุทธบาทเหนือ ประมาณ 3 กิโลเมตร
เนื่องจากรอยพระพุทธบาทใต้ มีพื้นที่บริเวณรอบข้างค่อนข้างน้อย คนที่เข้าไปสักการะจำนวนมากไม่ได้ อีกทั้งเป็นระยะทางที่ไกล และการเดินทางไปไม่สะดวกเหมือนรอยพระพุทธบาทเหนือ จึงเป็นการยากที่คนส่วนมากได้เข้าไปสักการะบูชา ปัจจุบันในวันวิสาขบูชาชาวบ้านดวงชัย บ้านป่าห้า ได้นำด้ายสายสิญจน์ไปผูกโยงระหว่างรอยพระพุทธบาทเหนือกับรอยพระพุทธบาทใต้ เพื่อให้คนทั้งหลายที่ได้ไปสักการะบูชาสรงน้ำรอยพระพุทธบาทเหนือเหมือนได้สรงน้ำสักการะบูชารอยพระพุทธบาทใต้เหมือนกัน โดยใช้ด้ายสายสิญจน์เป็นสื่อ


สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม :: วนอุทยานดอยพระบาท องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งก่อ ต.ทุ่งก่อ อ.เวียงเชียงรุ้ง จ.เชียงราย

โทร / แฟ็กซ์ :: 053-953418

โฮมเพจ / เว็บไซต์ :: http://www.thungkor.com/travel2.php