• เปิดดู
    706
พิพิธภัณฑ์อดีตวีรชนทหารจีนคณะชาติ

พิพิธภัณฑ์อดีตวีรชนทหารจีนคณะชาติ อีกหนึ่งสถานที่ท่องเที่ยวที่มีความสำคัญทางประวัติศาสตร์แห่งหนึ่ง ซึ่งตั้งอยู่ที่ หมู่บ้านสันติคีรี บนดอยแม่สลอง ตำบลแม่สลองนอก อำเภอแม่ฟ้าหลวง จังหวัดเชียงราย
พิพิธภัณฑ์อดีตวีรชนทหารจีนคณะชาติ อีกหนึ่งสถานที่ท่องเที่ยวที่มีความสำคัญทางประวัติศาสตร์แห่งหนึ่ง ซึ่งตั้งอยู่ที่ หมู่บ้านสันติคีรี บนดอยแม่สลอง ตำบลแม่สลองนอก อำเภอแม่ฟ้าหลวง จังหวัดเชียงราย 


     โดยพิพิธภัณฑ์ถูกสร้างขึ้นเพื่อเป็นอนุสรณ์ระลึกถึงประวัติศาสตร์ว่าที่บ้านสันติคีรี เป็นหมู่บ้านของอดีตทหารจีนคณะชาติ (ทจช.ก๊กมินตั๋ง) กองพล 93 ได้ช่วยราชการไทยต่อสู้ และปราบปรามคอมมิวนิสต์ในพื้นที่ดอยหลวง ดอยขาว และดอยผาหม่น จ.เชียงราย พ.ศ.2514-2528 และพื้นที่เขาย่า จ.เพชรบูรณ์ ในปี 2524นั่นเอง 

     ภายในพิพิธภัณฑ์ปทระกอบไปด้วย พื้นที่ 2 ส่วน คือ ส่วนพิพิธภัณฑ์ และส่วนร้านค้าผลิตภัณฑ์ชุมชน ในส่วนแรกประกอบด้วย 3 อาคารหลัก สถาปัตยกรรมแบบจีน อาคารทาง ซ้ายมือเป็นอาคาร "พิพิธภัณฑ์ห้องที่ 1" อาคารตรงหน้าผู้ชมเป็น "อนุสรณ์สถานทหารจีนคณะชาติ ภาคเหนือประจำประเทศไทย" และอาคารทางขวามือเป็น "พิพิธภัณฑ์ห้องที่ 2 และ 3" บ่อน้ำศักดิ์สิทธิ์ด้านหน้าพิพิธภัณฑ์

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม :: องค์การบริหารส่วนตำบลแม่สลองนอก 110 หมู่ 1 ต.แม่สลองนอก อำเภอแม่ฟ้าหลวง จังหวัดเชียงราย 57110

โทร / แฟ็กซ์ :: โทร 053 765129 แฟกซ์ 053765409

โฮมเพจ / เว็บไซต์ :: maesalonglocal@hotmail.com