• เปิดดู
    634
พระธาตุศรีมหาโพธิ์มงคลบุญชุ่ม

พระธาตุศรีมหาโพธิ์มงคลบุญชุ่ม เมืองแม่สลอง ตั้งอยู่บนดอยแม่สลอง สร้างโดยชาวแม่สลองทุกชนเผ่า ร่วมกับพระครูบุญชุ่ม สร้างถวายเนื่องในวโรกาส พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงครองราชย์ครบ 60 ปี และพระชนมายุครบ 80 พรรษา เมื่อวันที่ 5 พฤศจิกายน พ.ศ. 2549 ภายในอุโบสถ มีพระพุทธรูปที่ศักดิ์สิทธิ์ เป็นที่เคารถนับถือของผู้คนบนดอยแม่สลอง

พระธาตุศรีมหาโพธิ์มงคลบุญชุ่ม
   จังหวัดที่มีชื่อสนามบินที่เพราะที่สุดในเมืองไทย" สนามบินแม่ฟ้าหลวง                     จ. เชียงราย " นั้นเอง เดินทางมาจังหวัดนี้ทีไรคิดถึงสมเด็จย่าพระมหากรุณาธิคุณของพระองค์ท่า่นที่มีต่อพศกนิกรชาวไทย ทั้งนี้พระองค์ยังได้ประกอบพระราชกรณียกิจเยี่ยมราษฎรชาวไทยภูเขาที่อาศัยในถิ่นทุรกันดาร และได้พระราชทานความช่วยเหลือผ่านทางเฮลิคอปเตอร์พระที่นั่ง เปรียบเสมือนพระองค์เสด็จมาจากฟากฟ้าช่วยให้พวกเขามีวิถีชีวิตที่ดีขึ้น ชาวไทยภูเขาจึงถวาย              พระสมัญญานามว่า "แม่ฟ้าหลวง" 


บนดอยแม่สลอยมีอากาศเย็นสบายตลอดทั้งปีในช่วงเดือนธันวาคมถึงกุมภาพันธ์ จะเห็น ดอกนางพญาเสือโคร่ง ซึ่งเป็นซากุระพันธุ์           ที่เล็กที่สุด สีชมพูอมขาว จะบานสะพรั่งตลอดแนวทางขึ้นดอยแม่สลอง เป็นพันธุ์ไม้ที่หาชมได้ยากในเมืองไทย เพราะจะเจริญเติบโตอยู่แต่เฉพาะในภูมิอากาศหนาวจัดเท่านั้น พระธาตุศรีมหาโพธิ์มงคลบุญชุ่ม เมืองแม่สลอง ซึ่งเป็นวัดที่ชาวราษฎรแม่สลองทุกชนเผ่า ร่วมกับ ครูบาบุญชุ่ม สร้างถวายเมื่อวันที่ 5 พฤศจิกายน พ.ศ. 2549 เนื่องในวโรกาสที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว          ทรงครองราชย์ครบ 60 ปี และพระชนมายุครบ 80 พรรษา โดยภายในอุโบสถมีพระพุทธรูปที่ศักดิ์สิทธิ์                                                และเป็นที่เคารพของราษฎรในพื้นที่
เจดีย์แบบล้านนาประยุกต์ บนฐานสี่เหลี่ยมลดชั้น สูงประมาณ 30 เมตร ฐานกว้างด้านละประมาณ 15 เมตร 
ประดับกระเบื้องสีเทา มีซุ้มจระนำด้านละสามซุ้ม เรือนธาตุประดับพระพุทธรูปยืนสี่ทิศ องค์ระฆังประดับแผ่นทอง 
แกะสลักลวดลาย ใกล้กับองค์เจดีย์เป็นวิหารแบบล้านนาประยุกต์ที่ตั้งของพระบรมธาตุฯ เป็นจุดสูงสุดของเทือกดอยแม่สลอง 
จึงชมทิวทัศน์ได้กว้างไกล โดยเฉพาะในยามเย็น ขณะเดียวกันองค์พระธาตุยังเด่นเป็นสง่า มองเห็นแต่ไกล 
เป็นสัญลักษณ์อีกอย่างของดอยแม่สลอง นอกจากนี้ยังมีสถานที่ท่องเที่ยวสำคัญอีกหลายแห่งทีเดียว 
ไม่ว่าจะเป็นพระบรมธาตุเจดีย์ศรีนครินทราสฤตมหาสันติคีรี พระธาตุศรีมหาโพธิ์มงคลบุญชุ่ม 
หากใครมาเที่ยวที่นี่ลองขึ้นดอยแม่สลองได้มาสสักการะบูชาพระธาตุเป็นศิริมงคลทำการเดินทางท่องเที่ยวราบบรื่น

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม :: องค์การบริหารส่วนตำบลแม่สลอง

โทร / แฟ็กซ์ :: โทรศัพท์ 053-765114-9

โฮมเพจ / เว็บไซต์ :: -