• เปิดดู
    1,635
อ่างเก็บน้ำแม่สรวย เชียงราย (เขื่อนแม่สรวย) Mae Suai Reservoir

อ่างเก็บน้ำแม่สรวย เชียงราย (เขื่อนแม่สรวย) Mae Suai Reservoir� อ่างเก็บน้ำแม่สรวย ตั้งอยู่ที่ ตำบลแม่สรวย อำเภอแม่สรวย จังหวัดเชียงราย อยู่ห่างจากกรุงเทพประมาณ 786 กม.ใช้เวลาเดินทางจากกรุงเทพประมาณ 9 ชั่วโมง 55 นาที สร้างขึ้นในปี พ.ศ.2541 โดยทางสำนักงานชลประทานแม่สรวย ภายในอ่างเก็บน้ำแม่สรวยจะมีร้านอาหารให้บริการแก่นักท่องเที่ยว หรือจะเช่าแพเพื่อชมวิวของอ่างเก็บน้ำ ภายในบริเวณเขื่อนแม่สรวยจะเป็นที่ตั้งของพระมหาเจดีย์พระบรมธาตุคุ้มเวียงสวยอีกด้วย ซึ่งตั้งอยู่บนเขาสูงทุกปีจะมีประเพณีสรงน้ำพระธาตุด้วย�

เขื่อนแม่สรวย

เขื่อนแม่สรวย   สร้างขึ้นในปี พ.ศ.2541 โดยทางสำนักงานชลประทานแม่สรวย 
ได้มีโครงการก่อสร้างเขื่อนแม่สรวยขึ้นที่ช่องเขาด้านทิศเหนือของยอดเขาแห่งนี้และตั้งอยู่ที่หมู่ 14 บ้านเด่นภูเวียง 
ตำบลแม่สรวย อำเภอแม่สรวย จังหวัดเชียงราย เป็นอ่างกักเก็บน้ำขนาดใหญ่สวยงามโดยมีภูเขาล้อมรอบ 
กักเก็บน้ำจากลำน้ำแม่สรวย ผันน้ำไปใช้ประโยชน์ในด้านการเกษตรกรรมและอยู่ในเขตดููแลรับผิดชอบของ
สำนักงานชลประทานแม่สรวย ภายในอ่างเก็บน้ำแม่สรวยจะมีร้านอาหารให้บริการแก่นักท่องเที่ยว 
หรือจะเช่าแพเพื่อชมวิวของอ่างเก็บน้ำ จะใช้เป็นที่สังสรรค์กับเพื่อนๆ ก็ได้ ในราคา 2,000.- บาท ระยะเวลาในการให้เช่า 4 ชั่วโมง                 
ไป-กลับ โดยแพจะล่องไปจนถึงสะพานข้ามลำน้ำสรวยไปบ้านวาวี  ที่นี่ปลาเยอะและตัวใหญ่ 
สำหรับนักท่องเที่ยวที่ชื่นชอบการตกปลา จะกางเต้นท์นอนที่อ่างเก็บน้ำนี้ก็ได้.....

สำหรับการเดินทางมาเที่ยวเขื่อนแม่สรวย จะอยู่ห่างจากตัวอำเภอแม่สรวยไปทางเชียงรายประมาณ 7 กิโล 
กรณีเดินทางมาจากเชียงใหม่ให้เลี้ยวซ้ายตรงทางโค้งบ้านตีนดอย เส้นทางผ่านหมู่บ้านเป็นเขา คดโค้ง ถนนลาดยาง 
สำหรับเส้นทางสายนี้ใช้เป็นเส้นทางไปดอยวาวี และดอยช้างอีกด้วย นอกจากการมาเที่ยวเขื่อนแม่สรวย
แล้วภายในบริเวณเขื่อนแม่สรวยจะเป็นที่ตั้งของพระมหาเจดีย์พระบรมธาตุคุ้มเวียงสวยอีกด้วย 
ซึ่งตั้งอยู่บนเขาสูงทุกปีจะมีประเพณีสรงน้ำพระธาตุ...
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม :: -

โทร / แฟ็กซ์ :: -

โฮมเพจ / เว็บไซต์ :: -