• เปิดดู
    570
วัดทรายขาว อำเภอพาน

วัดทรายขาว 

ประวัติวัดทรายขาว หรือ วัดห้วยทรายขาว (แหล่งท่องเที่ยวอำเภอพาน) 

 วัดห้วยขาวเป็นแหล่งท่องเที่ยวอำเภอพานที่ตั้งอยู่หมู่ที่ 5 ต.ทรายขาว อ.พาน จ.เชียงราย
เป็นวัดมหานิกาย เริ่มต้นก่อสร้างขึ้นราว พ.ศ. 2406
โดยมีพ่อหนานอริยะ-แม่มังได้พาญาติพี่น้องอพยพครอบครัว
จากบ้านเมืองลวงเหนือ อ.ดอยสะเก็ด จ.เชียงใหม่
มาตั้งภูมิลำเนาอยู่ริมลำห้วยทรายขาว อำเภอพาน
ตั้งชื่อหมู่บ้านว่า “บ้านห้วยทรายขาว ต.แม่หนาด อ.พาน จ.เชียงราย
จนถึง พ.ศ 2436 พ่ออุ้ยตา-แม่อุ้ยป้อ อริยะมั่ง เป็นบุตรพ่อหนานอริยะ-แม่มั่ง
เป็นผู้มีฐานะดีได้เสียสละกำลังทรัพย์เป็นผู้นำย้ายวัดห้วยทรายขาวมาตั้งที่อยู่ปัจจุบัน

ท่องเที่ยวอำเภอพาน

พ่อมีชัย นราดุลย์ เกิดที่บ้านทรายขาว  
เมื่อวันที่ 15 เมษายน พ.ศ. 2477
เกิดเป็นบุตรของกำนันหมื่นชัย  นราดุลย์ (พรมตัน)  และแม่บัวเขียว  จริยะมั่ง
จบกฎหมายจากมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์  พ.ศ. 2501
มีภูมิลำเนาอยู่ที่ ซอย 10 ลาดพร้าว เขตจตุจักต์ กรุงเทพมหานคร
วัดนี้พ่อของคุณแม่บัวเขียว (ศักดิ์เป็นคุณตาของพ่อมีชัย นราดุลย์) เป็นผู้สร้างวัดนี้มาดั้งเดิม
ต่อมาชำรุดทรุดโทรม คุณพ่อมีชัยจึงได้ใช้เงินส่วนตัวสร้างขึ้นมาใหม่
รวมทั้งการออกแบบคำนวณด้วยตนเอง ตั้งแต่ พ.ศ. 2544

ท่องเที่ยวอำเภอพาน


ประวัติวิหารวัดทรายขาว (แหล่งท่องเที่ยวอำเภอพาน)

วิหารนี้สร้างครอบวิหารเดิมเริ่มก่อสร้างวันที่ ๑ พฤศจิการยน พ.ศ.๒๕๔๓
ด้วยเงินทุนของวัดและของผู้มีจิตศรัทธาร่วมบริจาค ดำเนินการก่อสร้าง
โดยคณะกรรมการวัดทรายขาว ซึ่งมีกำนันวุฒิ  นราดุลย์ เป็นประธานกรรมการ
ออกแบบคำนวนโดย กำนันวุฒิและคุณมีชัย  นราดุลย์ และได้ร่วมบริจาค
สมทบทุนเป็นเงินสิบล้านบาท


สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม :: เลขที่ - หมู่ที่ 5 หมู่บ้านทรายขาว ตำบล ทรายขาว อำเภอพาน จังหวัดเชียงราย

โทร / แฟ็กซ์ :: โทรศัพท์ 053-723-962 //โทรสาร 053-723-961

โฮมเพจ / เว็บไซต์ :: -