• เปิดดู
    551
ศูนย์ส่งเสริมการเกษตรดอยผาหม่น

เป็นนอีกแหล่งท่องเที่ยวเชิงเกษตรอีกแห่งหนึ่งของ จ . เชียงราย ซึ่งอยู่ไม่ไกลจากภูชี้ฟ้ามากนัก นักท่องเที่ยว ที่มาเที่ยวภูชี้ฟ้า ไม่ควรพลาดที่จะแวะมาเยี่ยมชมความสวยงามของดอกไม้เมืองหนาวของที่นี่ โดยเฉพาะดอกทิวลิป และดอกลิลลี่ ศูนย์ส่งเสริมการเกษตรดอยผาหม่นซึ่งจัดตั้งขึ้นเมื่อเดือนพฤศจิกายน 2535 มุ่งเน้นให้เป็นศูนย์ฝึกอบรม และส่งเสริมด้านการเกษตร บนพื้นที่ 113 ไร่ บนความสูงกว่า 1,000 เมตร อากาศเย็นสบายตลอดปี
ที่นี่ เป็นสถานที่ เพาะปลูกไม้เมืองหนาวหลายชนิด เช่น ดอกทิวลิป ลิลลี่ ดอกชัลเวียสีแดง ต้นคริสต์มาตย์สีแดง หลากสีหลายพันธุ์ นอกจากนี้ยังมีทัศนียภาพที่สวยงามเห็นภูเขาน้อยใหญ่เรียงสลับกันอย่างสวยงาม สีเขียวขจีของต้นไม้ แสดงให้เห็น ถึงความอุดมสมบูรณ์ของป่าไม้โดยรอบ ไฮไลต์ที่สำคัญของที่นี่ ก็คงเป็นการเปิดให้เข้าชมแปลงดอกทิวลิปหลากสี ดอกลิลลี่ และยังมีดอกไม้เมืองหนาวอีกมากมาย บนเนื้อที่กว่า 5 ไร่ โดยจะมี จัดเทศกาล ดอยทิวลิปบาน ที่ ดอยผาหม่น ในช่วงหน้าหนาวของทุกปี  ดอกทิวลิปบานแล้วจะอยู่ได้ราว 1 สัปดาห์เท่านั้น และเป็นดอกไม้ที่ชอบ อากาศหนาวจะอยู่ในอณุหภูมิที่ 10-15 องศาเซียลเซียส ศูนย์ส่งเสริมการเพาะปลูกไม้เมืองหนาว จึงได้ส่งเจ้าหน้าที่ ไปศึกษาอยู่ที่ประเทศเนเธอร์แลนด์ เพื่อศึกษาและทดสอบในการนำทิวลิปเข้ามาปลูกในเมืองไทย ทิวลิปของที่ดอย ผาหม่นมีสายพันธุ์เป็นร้อยสายพันธุ์แต่ที่ทดสอบแล้วปลูกได้ในเมืองไทยมีอยู่ 30 สายพันธุ์ ส่วนที่นำมาทดลองปลูกม ี 11 สายพันธุ์ที่ทนทานรับกับสภาพอากาศบนดอยได้ การปลูกต้องใช้หน่อที่นำเข้าจาก เนเธอร์แลนด์ และใช้ครั้งเดียว ซึ่งอุณหภูมิจะเป็นตัวกำหนดการออกดอก
การเดินทางไปดอยผาหม่น
1. รถยนต์ส่วนตัว
- ใช้ทางหลวงหมายเลข 1020 ถึงอำเภอเทิง ระยะทาง 64 กม.ใช้เส้นทางหลวงหมายเลข 1021 แยกซ้ายขึ้น บ้านฮวก ผ่านน้ำตกภูซางถึงศูนย์ส่งเสริมการเกษตรที่สูงดอยผาหม่น ระยะทาง 63 กม. รวม 127 กม
- ใช้ทางหลวงหมายเลข 1020 ถึงอำเภอเทิง ระยะทาง 64 กม. แยกขวา ถึงศูนย์ส่งเสริมการเกษตรที่สูง ดอยผาหม่น ระยะทาง 30 กม. รวม 94 กม. - ใช้ทางหลวงหมายเลข 1020 ถึงอำเภอเทิง ระยะทาง 64 กม. แยกซ้ายผ่านบ้านปางค่า ถึงบ้านเซ้งเม้ง แยกขวาถึง ภูชี้ฟ้า ระยะทาง 49 กม. รวม 113 กม. 
-  ใช้ทางหลวงหมายเลข 1016 ผ่านอำเภอเชียงแสน,อำเภอเชียงของ,อำเภอเวียงแก่น แยกซ้ายที่บ้านปางหัด ถึงผาตั้ง ระยะทาง 184 กม. 
2. รถโดยสารประจำทาง
การเดิินทางมายังดอยผาหม่นจะอาศัยรถที่ขึ้นมาส่งนักท่องเที่ยวยังภูชี้ฟ้าเนื่องจากดอยผาหม่นเ็ป็้นทางผ่านที่ จะไปยัง ภูชี้ฟ้า ส่วนมากนักท่องเที่ยวจะเที่ยวที่ภูชี้ฟ้าก่อน แล้วค่อยแวะดอยผาหม่นในขากลับ - รถตู้ไปภูชี้ฟ้า มี 2 เวลา คือ 07.15 ,13.00 ค่าโดยสาร 150 บาท ขากลับจากภูชี้ฟ้ามาเชียงราย มี 2 เวลา คือ 09.00 น. ,15.00 น.ใช้เวลาเดินทางประมาณ 3 ช.ม. 
- รถโดยสารประจำทาง สาย เชียงราย-เชียงคำ หรือ เชียงราย-เทิง-เชียงของ ไปลงที่ อ .เทิง รถออกทุก 30 นาที
ค่ารถประมาณ 33 บาท หลังจากนั้นเหมา็รถสองแถวไปภูชี้ฟ้าโดยคิดราคาเหมาประมาณ 800-900 บาท 
กิจกรรมในการท่องเที่ยว
- ชมแปลงดอกไม้ทิวลิปหลากสี ดอกลิลลี่ และยังมีดอกไม้เมืองหนาวอีกมากมาย บนเนื้อที่กว่า 5 ไร โดยจะมีจัดเทศกาล ดอกทิวลิปบาน ในช่วงหน้าหนาวของทุกปี
- มีบ้านพักบริการนักท่องเที่ยว 3 หลัง ราคา 1,200 บาท/หลัง พักได้หลังละ 10-15 คน
- มีบริการเต็นท์เช่า ไม่มีร้านจำหน่ายอาหาร ต้องสั่งจองล่วงหน้า

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม :: ศูนย์ส่งเสริมการเกษตรดอยผาหม่น

โทร / แฟ็กซ์ :: 053-678202

โฮมเพจ / เว็บไซต์ ::