• เปิดดู
    607
สถานีพัฒนาการเกษตที่สูง ตามพระราชดำริ บ้านห้วยหยวกป่าโซ

ความเป็นมา เมื่อวันที่ 14 มกราคม 2546 สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ เสด็จทอดพระเนตรพื้นที่ลุ่มน้ำแม่คำ ซึ่งอยู่ในเขตป่าสงวนแห่งชาติ ป่าน้ำแม่คำ ป่าน้ำแม่สลอง และป่าน้ำแม่จันฝั่งซ้าย บริเวณพื้นที่ต้นน้ำ ชั้น 1 เอ และ 1 บี ซึ่งราษฎรในพื้นที่ได้ทำการบุกรุกป่าเพื่อถือครองที่ดินโดยไม่มีการควบคุม ทำให้สภาพป่าที่สมบูรณ์เหลือเพียงเล็กน้อย และยังส่งผลให้แหล่งต้นน้ำลำธารเก็บกักน้ำ เพื่อการอุปโภคและบริโภค ได้เพียงระยะเวลาสั้นๆ จึงทรงมีพระราชดำริให้จัดตั้ง "สถานีพัฒนาการเกษตรที่สูง ตามพระราชดำริ บ้านห้วยหยวกป่าโซ" ขึ้นมาตั้งแต่บัดนั้น
ข้อมูลทั่วไป
สถานีพัฒนาการเกษตรที่สูง ตามพระราชดำริ บ้านห้วยหยวกป่าโซ มีที่ตั้งอยู่ในพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติ ป่าน้ำแม่คำ ป่าน้ำแม่สลอง และป่าน้ำแม่จันฝั่งซ้าย บริเวณบ้านห้วยหยวกป่าโซ หมู่ที่ ๙ ตำบลแม่สลองใน อำเภอแม่ฟ้าหลวง จังหวัดเชียงราย ตั้งอยู่ทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือ ของตัวเมืองเชียงราย ระวางแผนที่ ๔๙๔๙-IV พิกัด NC ๕๘๗๓๘๖

พื้นที่ส่วนใหญ่เป็นภูเขาสูง ลาดเอียงจากทิศใต้ไปทิศเหนือ มียอดดอยสูง คือ ดอยห้วยหยวก สูงประมาณ ๑,๔๐๐ เมตร จากระดับน้ำทะเลปานกลาง ลำน้ำสายหลัก คือ ลำน้ำห้วยหยวกไหลจากชายแดนสหภาพพม่า ไปทางทิศตะวันออก โดยไหลไปรวมกับลำน้ำแม่คำ ที่บ้านเล่าลิ่ว ตำบลแม่สลองใน อำเภอแม่ฟ้าหลวง จังหวัดเชียงราย

ลักษณะภูมิอากาศ
ลักษณะภูมิอากาศอยู่ในเขตมรสุมเขตร้อน มีฝนตกตลอดทั้งปี เฉลี่ยประมาณ ๒,๑๐๐ มิลลิเมตร ฝนส่วนใหญ่ตกในห้วงเดือนพฤษภาคมถึงตุลาคม มีปริมาณน้ำฝนสูงสุดในเดือนสิงหาคม ประมาณ ๕๐๐ มิลลิเมตร สภาพอากาศโดยรวม เย็นสบายตลอดทั้งปี แม้ในช่วงเดือนเมษายน หรือพฤษภาคม อุณหภูมิเฉลี่ยทั้งปี ๒๑ องศาเซลเซียส อุณหภูมิเฉลี่ยสูงสุดในเดือนเมษายน ประมาณ ๓๔ องศาเซลเซียส และอุณหภูมิเฉลี่ยต่ำสุดในเดือนมกราคม ประมาณ ๔ องศาเซลเซียส

กิจกรรมการท่องเที่ยว
- ห้องประชุมสัมนา ขนาด 80 ท่าน
- กิจกรรมสันทนาการ รอบกองไฟ
- เดินป่าและปลูกต้นไม้กลับคืนสู่ป่า
- ถ่ายภาพบรรยากาศธรรมชาติ รอบสถานี
- ห้องพักสไตล์รีสอร์ท ท่ามกลางธรรมชาติ
- จุดกางเต้นท์
- เที่ยวชมแปลงผักปลอดสารพิษ

 ปิดให้บริการนักท่องเที่ยวทุกๆฤดูกาล
การเดินทาง : การเดินทาง
- จากตัวเมืองเชียงราย ถึง ปากทางดอยแม่สลอง ระยะทาง 35 ก.ม
- จากปากทางดอยแม่สลอง ถึง บ้านสามแยกอาข่า ระยะทาง 23 ก.ม
- จากบ้านสามแยกอาข่า ถึง บ้านเทอดไทย ระยะทาง 12 ก.ม
- จากบ้านเทอดไทย ถึง บ้านเล่าลิ่ว ระยะทาง 13 ก.ม
- จากบ้านเล่าลิ่ว ถึง สถานีฯห้วยหยวกป่าโซ ระยะทาง 8 ก.ม
รวมระยะทาง 91 ก.ม ใช้เวลาเดินทางประมาณ 2 ชั่วโมงครึ่ง

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม :: สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 15 เจ้าหน้าที่สถานีฯ โทร. 081-1119632, 089-5567316

โทร / แฟ็กซ์ :: 053-711402

โฮมเพจ / เว็บไซต์ ::