• เปิดดู
    570
ชุมชนโฮมสเตย์บ้านท่าขันทอง

“บ้านท่าขันทอง” เป็นหมู่บ้านต้นแบบวัฒนธรรมที่ยังคง รักษาวัฒนธรรมประเพณีพื้นบ้านเดิมๆ สืบสานไว้ให้ศึกษา และเป็นหมู่บ้านที่ชนะเลิศการประกวดหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง ซึ่งมีความหลากหลายของกลุ่มอาชีพ มีหน่วยงานและองค์กรต่างๆ จากทั่วประเทศเข้าไปศึกษาดูงานอยู่แบบไม่ขาดสาย .. พื้นที่ของหมู่บ้านยาวเลียบไปตามแนวแม่น้ำโขง เห็นวิวทิวทัศน์สวยงาม ยามปั่นจักรยานเที่ยวรอบๆหมู่บ้าน มีวิถีชีวิตความเป็นอยู่ที่อบอุ่นปลอดภัย มีเสน่ห์ประทับใจในการต้อนรับด้วยน้ำใจไมตรีที่อบอุ่น อย่างพี่น้องแบบชาวชนบท ทีมงาน TLC จึงขอเชิญชวนให้ทุกท่าน ได้ไปเที่ยวชมและพักผ่อนอย่างมีความสุข ครั้งหนึ่งในชีวิตกันกับ โฮมสเตย์ บ้านท่าขันทอง เชียงราย
กิจกรรมการท่องเที่ยว
- ล่องเรือตามรอยนครโบราณสุวรรณโคมคำ
- เก็บสาหร่ายแม่น้ำโขง ผ่านจุดชายแดนไทย-ลาว
- ฝึกการทอผ้า
- กิจกรรมจับปลาแม่น้ำโขง
- กิจกรรมดำนา
- นั่งรถอีต๊อกชมทุ่ง
- ที่พักโฮมสเตย์
การเดินทางจากตัวเมืองเชียงราย
รถยนต์ จากอำเภอแม่จันใช้เสนทาง 106 ไปอำเภอเชียงแสน ใช้เส้นทาง 1129 (เลียบแม่น้ำโขง) ถึงบ้านท่าขันทอง ตำบลบ้านแซว ระยะทางประมาณ 12 กิโลเมตร

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม :: คุณเศรษฐศักดิ์ พรหมมา

โทร / แฟ็กซ์ :: 081-9527058

โฮมเพจ / เว็บไซต์ ::