• เปิดดู
    483
ชุมชนโฮมสเตย์บ้านร่องปลายนา

กิจกรรมในการท่องเที่ยว
หมู่บ้านต้นแบบเศรษฐกิจพอเพียง
- พักโฮมสเตย์ เก็บผักผลไม้ปลอดสารพิษ
- ร่วมกิจกรรมตามวัฒนธรรม-ประเพณี
- ชมศูนย์การเรียนรู้กลุ่มอาชีพ, กลุ่มเครื่องปั้นดินเผาโบราณ, กลุ่มข้าวกล้อง, กลุ่มตัดเย็บเสื้อผ้าทอมือ, กลุ่มผักปลอดสารพิษ, กลุ่มปุ๋ยชีวภาพ, กลุ่มเพาะเห็ด, กลุ่มสมุนไพร, กลุ่มเกษตร, กลุ่มจักรสาน, กลุ่มส่งเสริมการผลิดและการใช้เทคโนโลยีพลังงานชุมชน
การเดินทางจากตัวเมืองเชียงราย
ใช้เส้นพหลโยธิน ระยะทาง 13 กม. ถึงวัดศรีบางมูลไปอีก 1 กม. ทางเข้าบ้านร่องปลายนาอยู่ทางขวามือ

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม ::

โทร / แฟ็กซ์ :: 080-6776237

โฮมเพจ / เว็บไซต์ ::