• เปิดดู
    641
อ่างเก็บน้ำพระราชดำริแม่เปิน

อ่างเก็บน้ำพระราชดำริแม่เปิน มีขนาด 262 ไร่ มีน้ำตลอดทั้งปี มีความลึก 3 – 5 เมตร เป็นแหล่งปลาชะโดชุกชุม โดยมีการใช้ประโยชน์ทั้งทางการท่องเที่ยว อาทิใช้เป็นแหล่งพักผ่อน การทำกิจกรรมนันทนาการต่างๆ เช่น การตกปลา เป็นต้น

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม :: หมู่ที่ 13 บ้านป่าดู่ ตำบลป่าซาง อำเภอแม่จัน จังหวัดเชียงราย

โทร / แฟ็กซ์ :: 053 - 602660

โฮมเพจ / เว็บไซต์ :: www.pasangmaechan.com