• เปิดดู
    586
วัดต้านาล้อม

เริ่มก่อตั้งเมื่อปี พ.ศ.2545 โดยการนำของครูบาอาทิตย์และชาวบ้าน เดิมมีเนื้อที่ 4 ไร 1 งาน 39 ตารางวา ต่อมาได้ซื้อที่ดินเพิ่มรวมกันเป็น จำนวน 8 ไร่ เป็นวัดที่มีพระธาตุมงคลสมปรารถนา, พระพุทธรูปทองพิมพ์ พระประจำวัดต้านาล้อม อายุ 400 ปี และรูปหล่อพระครูคัมภีรญาณโสภิต(ยารังสี คมฺภีรมหาเถร) 

สภาพทั่วไปแบ่งเขตภายในวัดออกเป็นสองส่วนคือ พุทธาวาส และสังฆาวาส โดยส่วนพุทธาวาสจะเป็นที่ตั้งของสถูปเจดีย์ อุโบสถ สถานที่ประกอบกิจกรรมทางพระพุทธศาสนา และส่วนสังฆาวาส จะเป็นส่วนกุฎิสงฆ์สำหรับภิกษุสามเณรจำพรรษา และสามารถใช้ประโยชน์ในด้านการประกอบพิธีทางศาสนาของชุมชน เช่น งานประเพณีทางศาสนาของท้องถิ่น การฌาปนกิจศพ

สถานที่ตั้ง : เลขที่ 239 หมู่ที่ 7 บ้านต้านาล้อม ตำบลต้า อำเภอขุนตาล จังหวัดเชียงราย 57340

วัน/เวลาเปิด-ปิด :  เปิดทุกวัน/06.00 - 20.00 น.

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม :: วัดต้านาล้อม

โทร / แฟ็กซ์ :: 08 4609 6212

โฮมเพจ / เว็บไซต์ ::