• เปิดดู
    487
ฝายผาม้า

แม่น้ำคำ มีต้นกำเนิดจากภูเขาชายแดนระหว่างประเทศไทยและประเทศเมียนม่าร์ ในท้องที่หมู่บ้านหัวแม่คำ อ.แม่ฟ้าหลวง จ.เชียงราย ไหลผ่านอ.แม่ฟ้าหลวง อ.แม่จัน อ.เชียงแสน ไหลลงแม่น้ำโขง ความยาว 86 กิโลเมตร ทรายในแม่น้ำคำ จะมีกากคล้ายเศษของทองคำปะปนอยู่ทั่วไป คนโบราณมาอาศัยอยู่ใกล้แม่น้ำ เชื่อกันว่าจะต้องมีทองอยู่ทางต้นน้ำ จึงได้ร่วมกันตั้งชื่อว่าแม่น้ำคำ และได้สร้างฝายกั้นน้ำคอนกรีตขนาดใหญ่  กั้นน้ำแม่น้ำคำ ที่ตั้งฝายใกล้กับ ผาม้า จึงได้ตั้งชื่อว่า ฝายผาม้า

ฝายผาม้า เป็นฝายคอนกรีตขนาดใหญ่ กั้นแม่น้ำคำ มีพื้นที่ 25 ไร่ ตั้งอยู่ ณ บ้านหนองแหย่งหมู่ที่ 7 ต.แม่คำ เพื่อใช้ในการเกษตร และยังเป็นแหล่งท่องเที่ยวในตำบล ทุกเดือนเมษายน มีงานพิธีสืบชะตาแม่น้ำคำ โดยประชาชนในตำบลร่วมกันพัฒนา และร่วมงานเพื่อรักษาแม่น้ำคำให้คงอยู่ รักษาสิ่งแวดล้อม อนุรักษ์ประเพณีวัฒนธรรมของท้องถิ่น

สถานที่ตั้ง : ฝายผ้าม้า บ้านหนองแหย่ง ต.แม่คำ อ.แม่จัน จ.เชียงราย

การเดินทางสู่แหล่งท่องเที่ยว : เดินทางถนนพหลโยธินแม่จัน แม่สาย เลี้ยวขวาข้างวัดแม่คำ เดินทางไปอีกประมาณ 5 กิโลเมตร ติดกับวัดถ้ำป่าอาชาทอง

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม :: ทต.สายน้ำคำ 053-779088

โทร / แฟ็กซ์ :: 087-7261774 ประธานฝายผาม้า

โฮมเพจ / เว็บไซต์ ::