• เปิดดู
    623
อุทยานแห่งชาติแม่ปืม

อุทยานแห่งชาติแม่ปืมมีอาณาเขตไม่มากนัก สภาพพื้นที่เป็นป่าเบญจพรรณและป่าเต็งรัง ปกคลุมพื้นที่ส่วนใหญ่ ซึ่งเป็นจุดเด่นที่สร้างสีสันงดงามในยามหน้าแล้งที่ผืนป่าพากันเปลี่ยนสี อุทยานแห่งชาติมีพื้นที่ประกอบด้วย 2 ส่วน คือ ป่าดอยปุย และป่าแม่ปืม ป่าดอยปุยอยู่ในเขตอำเภอพานและอำเภอเมือง จังหวัดเชียงราย ป่าแม่ปืมอยู่ในพื้นที่อำเภอพานและอำเภอป่าแดด จังหวัดเชียงราย และอำเภอแม่ใจ จังหวัดพะเยา  ประมาณ 137,431 ไร่ หรือ 220 ตารางกิโลเมตร และอยู่ในเขตจังหวัดพะเยา ประมาณ 85,069 ไร่ หรือ 136 ตารางกิโลเมตร)

ส่วนที่ 1 ลักษณะภูมิประเทศส่วนใหญ่จะเป็นภูเขาสูงชัน และมีพื้นที่บนเขาน้อยมาก ความยาวจากทิศเหนือ-ใต้ ประมาณ 27 กิโลเมตร จุดที่สูงที่สุดจะอยู่ทางด้านทิศเหนือ มีความสูงตั้งแต่ 403-936 เมตรจากระดับน้ำทะเลปานกลาง

ส่วนที่ 2 ลักษณะภูมิประเทศเป็นแบบภูเขาสูงชันทอดตัวยาวจากทิศเหนือ-ใต้ มีความยาวประมาณ 32 กิโลเมตร และเป็นต้นกำเนิดของลำห้วยแม่ปืม ซึ่งมีน้ำไหลตลอดปี จุดสูงที่สุดอยู่บริเวณทางด้านทิศเหนือ มีความสูงตั้งแต่ 403-978 เมตร จากระดับน้ำทะเลปานกลาง

ลักษณะภูมิอากาศ ของอุทยานแห่งชาติแม่ปืมเป็นแบบมรสุมเขตร้อน โดยได้รับอิทธิพลจากลมมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ในช่วงฤดูฝน และลมมรสุมตะวันออกเฉียง เหนือในช่วงฤดูหนาว อุณหภูมิเฉลี่ยประมาณ 25 องศาเซลเซียส มีอุณหภูมิต่ำสุดในเดือนธันวาคม 6-12 องศาเซลเซียส ปกติฝนตกหนักในช่วงเดือนพฤษภาคม-ตุลาคม ปริมาณน้ำฝนที่วัดได้เฉลี่ยประมาณ 1,550 มิลลิเมตรต่อปี

พืชพันธุ์และสัตว์ป่า ในพื้นที่อุทยานแห่งชาติแม่ปืมประกอบด้วยป่าที่แตกต่างกันถึง 4 ประเภท คือ ป่าดิบแล้ง ป่าเบญจพรรณ ป่าเต็งรัง และป่าสนเขา มีพันธุ์ไม้ที่สำคัญ ได้แก่ สัก แดง ประดู่ มะค่าโมง ชิงชัน เต็ง รัง เหียง พลวง สนสองใบ และไม้วงศ์ก่อ เป็นต้น

ด้วยความหลากหลายของพืชพรรณทำให้พบสัตว์ป่าประเภทนกอยู่เป็นจำนวนมากกว่า 40 ชนิด เช่น นกเป็ดแดง นกกินแมลง นกปีกลายสก๊อต นกแซงแซวหางปลา นกกระเต็นน้อยธรรมดา นกเขาใหญ่ และเหยี่ยวดง นอกนั้นก็มีสัตว์ป่าอื่นๆ อีกมากมาย เช่น เก้ง หมูป่า กระจง และกระรอก เป็นต้น

อุทยานแห่งชาติแม่ปืม เป็นแหล่งท่องเที่ยวเกี่ยวกับระบบนิเวศ และสิ่งแวดล้อมของ แหล่งท่องเที่ยวเพื่อเพิ่มพูนความรู้ (knowledge) ความประทับใจ (appreciation) และประสบการณ์ (experience) ที่มีคุณค่า ซึ่งจะสร้างความตระหนักและจิตสำนึกที่ถูกต้องทางด้านการอนุรักษ์ ทั้งต่อนักท่องเที่ยว

กิจกรรมการท่องเที่ยว ได้แก่ การเดินป่า กิจกรรมศึกษาธรรมชาติ กิจกรรมดูนก กิจกรรมลากแพ  กิจกรรมกางเต็นท์พักแรม

อีกทั้งอุทยานแห่งชาติแม่ปืม มีบริการเช่าเต็นท์ และบ้านพักนักท่องเที่ยว ให้บริการ โดยรายละเอียดมีดังนี้

เต็นท์บริการ

- เต็นท์ สำหรับ 3 คน 1 หลัง  225 บาท

- ถุงนอน 1 ถุง                      30 บาท

- แผ่นรองนอน 1 ผืน              20 บาท

- หมอน 1 ใบ                       10 บาท

บ้านพักนักท่องเที่ยว

- บ้านพักแม่ปืม 101 พักได้ 6 ท่าน (3 ห้องนอน 2 ห้องน้ำ)

- บ้านพักพอใจ 1 พักได้ 4 ท่าน (2 ห้องนอน 1 ห้องน้ำ)

- บ้านพักพอใจ 2 พักได้ 4 ท่าน (2 ห้องนอน 1 ห้องน้ำ)

สถานที่ตั้ง :  อุทยานแห่งชาติแม่ปืม หมู่ 8 บ้านป่าตึง ต.แม่ปืม อ.เมือง จ.พะเยา 56000

วัน/เวลาเปิด-ปิด : 08:00 น. - 18:00 น.

การเดินทางสู่แหล่งท่องเที่ยว  

การเดินทางจากจังหวัดเชียงรายสู่อุทยานแห่งชาติแม่ปืม  ที่ทำการอุทยานแห่งชาติแม่ปืม ตั้งอยู่บริเวณริมอ่างเก็บน้ำแม่ปืม จากตัวเมืองจังหวัดเชียงรายไปตามทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 1 สู่อำเภอแม่ใจ โดยเลี่ยงเข้าสู่ถนนหมายเลข 1353 มุ่งตรง สู่ตลาดสดศรีรุ่งเรือง จากนั้นเลี้ยวซ้ายเข้าสู่ถนนชนบทข้างตลาดแยกที่ 1 ขับตรงมาประมาณ 3 กม. เจอสี่แยก บริเวณนั้นจะมีป้ายบอกทางเข้าอุทยานแห่งชาติแม่ปืม ให้ตรงเข้ามา อีก 4-5 กิโลเมตร หลังจากนั้นให้เลี้ยวขวาขึ้นมาตามสันอ่างเก็บน้ำแม่ปืม เลี้ยวซ้ายเข้าสู่อุทยานแห่งชาติแม่ปืม

การเดินทางจากจังหวัดพะเยาสู่อุทยานแห่งชาติแม่ปืม  ที่ทำการอุทยานแห่งชาติแม่ปืม ตั้งอยู่บริเวณริมอ่างเก็บน้ำแม่ปืม จากตัวเมืองจังหวัดพะเยาไปตามทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 1 (พะเยา-เชียงราย) ระยะทาง 17 กิโลเมตร ถึงหลักกิโลเมตรที่ 754 จะมีทางแยกขวาไปอีก 6 กิโลเมตรถึงที่ทำการอุทยานแห่งชาติแม่ปืม รวมระยะทางประมาณ 23 กิโลเมตร

สามารถติดต่อสอบถามข้อมูลหรือดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ : อุทยานแห่งชาติแม่ปืม  093 265 3035, 088 290 9433 , เพจ facebook : อุทยานแห่งชาติแม่ปืม-จังหวัดเชียงราย-พะเยา , Twitter : อุทยานแห่งชาติแม่ปืม

 

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม :: อุทยานแห่งชาติแม่ปืม

โทร / แฟ็กซ์ :: 093 265 3035, 088 290 9433

โฮมเพจ / เว็บไซต์ ::