• เปิดดู
    611
พิพิธภัณฑ์ภาพเจียงฮาย

พิพิธภัณฑ์ภาพเจียงฮาย
พิพิธภัณฑ์ภาพเจียงฮาย
พิพิธภัณฑ์ภาพเจียงฮาย
ข้อมูลสถานที่

เป็นอาคารสำหรับแสดงภาพเก่าของจังหวัดเชียงราย และมีสื่อวีดีทัศน์ประกอบ แบ่งเป็น 3 ชั้น ชั้นที่ 1 จัดแสดงภาพเจ้านายฝ่ายเหนือ ชาวบ้าน ชาวเขา ภาพวิถีชีวิต ภาพดนตรี อาหาร และเงินตราสมัยล้านนา ชั้นที่ 2 จัดแสดงภาพเชียงรายในอดีต ภาพล้านนา ชั้นที่ 3 จัดแสดงภาพสมัยรัชกาลที่ 7 และรัชกาลที่ 9 เสด็จเยือนเชียงราย โถงทางเดินประดับด้วยโคมล้านนาอย่างสวยงาม ตระการตา


ลักษณะเด่น

เป็นอาคารหลังที่ได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นโบราณสถานของกรมศิลปากร ตามประกาศราชกิจจานุเบกษา ลงวันที่ 16 สิงหาคม 2520 รูปแบบอาคาร เป็นทรงยุโรปแบบโคโรเนียล ก่ออิฐถือปูน 3 ชั้น ด้านหน้าเป็นรูปโค้ง มีโถงทางเดินเชื่อมกันตลอด จุดเด่นของอาคารศาลากลางเชียงรายเป็นโครงสร้างกำแพงรับน้ำหนัก (Wall Bearing) สังเกตได้จากการก่อสร้างผนังซึ่งมีความหนาถึง 50 เซนติเมตร ไม่ใช้เสา และคานคอนกรีตเสริมเหล็ก เหมือนการสร้างโบสถ์วิหารในอดีตฐานรากใช้ซุงเป็นฐานรับน้ำหนักอาคาร โดยทำเป็นแพ ส่วนโครงสร้างคาน พื้น เป็นไม้สักทองทั้งหลัง หลังคาทรงปันหยามุงกระเบื้องซีเมนต์ ส่วนประกอบทั่วไปของอาคาร หน้าต่างประตู 2 ชั้น ด้านนอกสุดเป็นบานเกร็ดไม้ชนิดเปิดได้ ประตูทำจากไม้สักแบบบานเปิดคู่ ทุกห้องมีช่องแสงเหนือประตู กระจกฝ้า


ประวัติ

พิพิธภัณฑ์ภาพเชียงราย หรือศาลากลางจังหวัดเชียงรายหลังเก่า ตั้งอยู่ ตำบลเวียง อำเภอเมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย ก่อตั้งเมื่อปีพุทธศักราช 2443 ในสมัยของพระพลอาษาเป็นข้าหลวงเมืองเชียงราย ออกแบบและก่อสร้างโดยนายแพทย์วิลเลี่ยม เอ.บริกส์ แพทย์ชาวอเมริกันในนามคณะมิชชั่นนารี อเมริกันเพรสไบทีเรียน ในสมัยพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว (รัชกาลที่ 5) ต่อมาในปีพุทธศักราช 2512 นายชูสง่า ไชยพันธุ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงรายในสมัยนั้น เห็นว่าอาคารศาลากลางมีความคับแคบ จึงได้ย้ายศูนย์ราชการมาที่อาคารศาลากลางหลังใหม่ วันที่ 9 พฤษภาคม 2538 อาคารศาลากลางถูกใช้เป็นที่ทำการหอวัฒนธรรมนิทัศน์เฉลิมพระเกียรติกาญจนาภิเษก ภายใต้การดูแลของสำนักงานคณะกรรมการวัฒนธรรมแห่งชาติ วันที่ 13 มีนาคม 2561 อาคารศาลากลางจังหวัดเชียงรายหลังแรก อยู่ภายใต้การดูแลของสำนักการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย เปิดให้บริการเป็นพิพิธภัณฑ์ภาพเจียงฮาย จัดแสดงภาพถ่ายวิถีชีวิตชาวบ้าน กลุ่มชาติพันธุ์ และศิลปวัฒนธรรมพื้นบ้านในจังหวัดเชียงราย

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม :: พิพิธภัณฑ์ภาพเจียงฮาย ตำบล: เวียง อำเภอ: เมืองเชียงราย จังหวัด: เชียงราย 57000

โทร / แฟ็กซ์ :: 053 - 727144

โฮมเพจ / เว็บไซต์ ::