• เปิดดู
    607
พระเจ้าอกแอ่น ต.ริมกก อ.เมือง จ.เชียงราย

พระเจ้าอกแอ่น ต.ริมกก อ.เมือง จ.เชียงราย
พระเจ้าอกแอ่น ต.ริมกก อ.เมือง จ.เชียงราย
พระเจ้าอกแอ่น ต.ริมกก อ.เมือง จ.เชียงราย
ข้อมูลสถานที่

พระเจ้าอกแอ่น ต.ริมกก อ.เมือง จ.เชียงรายปัจจุบันเป็นที่ตั้งของสำนักปฏิบัติธรรมพระเจ้าอกแอ่นเป็นสถานที่ท่องเที่ยวทางธรรมชาติที่สวยงาม สงบ และร่มรื่น จึงทำให้เกิดบรรยากาศ ที่สดใสและสวยงามยิ่งนัก จึงน่าจะพัฒนาให้เป็นสถานที่ท่องเที่ยวที่ขึ้นชื่อของจังหวัดเชียงรายต่อไป


ลักษณะเด่น

พระพุทธรูปหน้าตักกว้าง 7 ศอก ไว้องค์หนึ่ง พร้อมสร้างวิหารกว้าง 7 วา ยาว 12 วา อีกหลักหนึ่ง ส่วนพระมหาเทวี พระมเหสีของพระเจ้ากือนา ได้สร้างพระพุทธรูปมีพุทธลักษณะแอ่นเพลา (อก) ขนาดหน้าตัก 3 ศอก ไว้บริเวณฝั่งตรงข้ามกับพระเจ้ากือนา มีระยะห่างกันพอไก่ขันได้ยิน โดยสร้างไว้เป็นที่ระลึก (ปัจจุบันเป็นที่ตั้งของสำนักปฏิบัติธรรมพระเจ้าอกแอ่น ต.ริมกก อ.เมือง จ.เชียงราย เป็นสถานที่ท่องเที่ยวทางธรรมชาติที่สวยงาม สงบ และร่มรื่น จึงทำให้เกิดบรรยากาศ ที่สดใสและสวยงามยิ่งนัก จึงน่าจะพัฒนาให้เป็นสถานที่ท่องเที่ยวที่ขึ้นชื่อของจังหวัดเชียงรายต่อไป


ประวัติ

พระเจ้าอกแอ่น ตั้งอยู่ ณ สถานปกิบัติธรรมพระเจ้าอกแอ่น บ้านเวียงกือนา หมู่ที่ 2 ตำบลริมกก อำเภอเมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย ซึ่งเมื่อประมาณ 640 ปีก่อน พระเจ้ากือนา กษัตริย์ลำดับที่ 6 แห่งราชวงค์เม็งราย ทรงประสูติที่เมืองเชียงแสน เป็นโอรสของพระเจ้าผายู ผู้ครองเมืองเชียงแสน ต่อมาพระเจ้าผายู ได้ไปครองเมืองเชียงใหม่จึงให้พระเจ้ากือนา ขึ้นครองเมืองเชียงแสนสืบต่อ เมื่อพระเจ้าผายูสวรรคตพระเจ้ากือนาจึงไปครองเมืองเชียงใหม่ ในขณะที่พระเจ้ากือนาเดินทางไปครองเมืองเชียงใหม่นั้น เมื่อไปถึงบริเวณริมแม่น้ำกก ซึ่งเป็นเขตระหว่างเชียงแสนกับเชียงราย (อ.เวียงชัยในปัจจุบัน) ได้หยุดพักอยู่ในหมู่บ้านใหญ่แห่งหนึ่ง (ปัจจุบันคือหมู่บ้านเวียงกือนา) แล้วได้สร้างพระพุทธรูปหน้าตักกว้าง 7 ศอก ไว้องค์หนึ่ง พร้อมสร้างวิหารกว้าง 7 วา ยาว 12 วา อีกหลักหนึ่ง ส่วนพระมหาเทวี พระมเหสีของพระเจ้ากือนา ได้สร้างพระพุทธรูปมีพุทธลักษณะแอ่นเพลา (อก) ขนาดหน้าตัก 3 ศอก ไว้บริเวณฝั่งตรงข้ามกับพระเจ้ากือนา มีระยะห่างกันพอไก่ขันได้ยิน โดยสร้างไว้เป็นที่ระลึก (ปัจจุบันเป็นที่ตั้งของสำนักปฏิบัติธรรมพระเจ้าอกแอ่น ต.ริมกก อ.เมือง จ.เชียงราย) และได้จัดงานฉลองถวายทานพร้อมกันเมื่อจุลศักราช 725 เดือน 6 พระเจ้ากือนา ได้เดินทางไปครองเมืองเชียงใหม่ต่อในปีเดียวกัน ซึ่งสถานที่ดังกล่าวเป็นสถานที่ท่องเที่ยวทางธรรมชาติที่สวยงาม สงบ และร่มรื่น จึงทำให้เกิดบรรยากาศ ที่สดใสและสวยงามยิ่งนัก จึงน่าจะพัฒนาให้เป็นสถานที่ท่องเที่ยวที่ขึ้นชื่อของจังหวัดเชียงรายต่อไป

 

วันเวลาทำการ

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม :: พระเจ้าอกแอ่น ตำบล: ริมกก อำเภอ: เมืองเชียงราย จังหวัด: เชียงราย 57100

โทร / แฟ็กซ์ :: 053

โฮมเพจ / เว็บไซต์ ::