• เปิดดู
    1,409
สวนศิลป์หลากสี

สวนศิลป์หลากสี

สวนศิลป์หลากสี

สวนศิลป์หลากสี

สวนศิลป์หลากสี

สวนศิลป์หลากสี

สวนศิลป์หลากสี

 

ข้อมูลสถานที่

นางสาวนิตยา ตามวงค์ ศิลปินเชียงราย “ดอกไม้หลากสี” เป็นตัวแทนของความหลากหลายของผู้คนในสังคมที่มีความแตกต่างกัน ตามความเป้นอยู่ความรู้ ความสามารถ การยอมรับในความแตกต่าง จะทำให้สังคมเราสวยงามน่าอยู่ เหมือนสวนดอกไม้ที่มีดอกไม้หลากหลายสีสัน สร้างความสดใส สวยงาม ทำให้โลกน่าอยู่ยิ่งขึ้น"


ลักษณะเด่น

"สวนศิลป์หลากสี" นิทรรศการศิลปะ โดยศิลปินเชียงราย ผู้ถ่ายทอดผลงาน “ดอกไม้หลากสี” เป็นตัวแทนของความหลากหลายของผู้คนในสังคมที่มีความแตกต่างกัน ตามความเป้นอยู่ความรู้ ความสามารถ การยอมรับในความแตกต่าง จะทำให้สังคมเราสวยงามน่าอยู่ เหมือนสวนดอกไม้ที่มีดอกไม้หลากหลายสีสัน สร้างความสดใส สวยงาม ทำให้โลกน่าอยู่ยิ่งขึ้น


ประวัติ

ชื่อ นางสาวนิตยา ตามวงค์ MISS.NITAYA TAMWONG วัน เดือน ปี เกิด 26 พฤศจิกายน 2511 จังหวัดเชียงราย ที่อยู่ 169 หมู่ 11 ตำบล เวียงกาหลง อำเภอ เวียงป่าเป้า จังหวัด เชียงราย รหัสไปรษณีย์ 57260 เบอร์โทรศัพท์ 081-6026219 E-Mail nitayayun999@gmail.com Facebook / Website nitayay Tamwong ประวัติการศึกษา สถาบัน เทคโนโลยีราชมงคล เชียงใหม่ ( มหาลัยราชมงคลล้านนา ) ประวัติการแสดงงาน การแสดงงานเดี่ยว 2555. นิทรรศการศิลปกรรม “ ดอกไม้หลากสี( 2 ) ” ณ 9 Art Gallery / Architect Studio 2552. นิทรรศการศิลปกรรม “ ดอกไม้หลากสี ” ณ 9 Art Gallery / Architect Studio 2548. นิทรรศการศิลปกรรม “ ลั่นทมเปลี่ยนสี ” ณ 9 Art Gallery / Architect Studio 2546. นิทรรศการศิลปกรรม “ เวลา-อารมณ์ ” ณ 9 Art Gallery / Architect Studio การแสดงงานกลุ่ม 2554.นิทรรศการ “ เชียงรายเมืองศิลปิน”. ณ ศาลากลางจังหวัดเชียงราย. 2553.นิทรรศการ “ Sawasdee the Art and Culture Of Thailand 2010 ”. ณ ลอสแองเจลิส วอชิงตัน ชิคาโก ลาฟาแยท. โดยมูลนิธ Cencer Fighters Art, Inc สหรัฐอเมริกา. 2550.นิทรรศการศิลปกรรม “ สาละวิน อลังการศิลป์ แห่งสายน้ำ วิถีป่า วิถีปกากญอ ”. ณ อาคาร ไทยพาณิชย์ปาร์ค พลาซ่า อิสท์ กรุงเทพฯ. 2549.นิทรรศการศิลปกรรม “ 49 ศิลปินไทยในแดนล้านนา ”. ณ หอศิลป์ไตยวน. 2548.นิทรรศการศิลปกรรม 2 คน “ ณ เวลาแดดเหมย ดอกไม้ ”. ณ ปาณิศา แกลลอรี่ จังหวัดเชียงใหม่. 2547.นิทรรศการศิลปกรรม “ เชียงรายศิลป์เพื่อหอศิลป์ ”. ณ หอศิลป์เจ้าฟ้า กรุงเทพฯ. 2546.นิทรรศการศิลปกรรมภาพเหมือน “ พลังความศรัทธา ”. ณ หอ นิทรรศการ ศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่. 2544.นิทรรศการศิลปกรรม “ กลุ่มช่างแต้ม ”. ครั้งที่ 1 อาคารเมอร์คิวรี. กรุงเทพฯ. แนวความคิด ผลงานของข้าพเจ้า มีแรงบันดาลใจจากสังคมรอบข้าง จากสภาพความเป็นอยู่ความรู้สึกนึกคิดในช่วงแต่ละเวลา ผลงานของข้าพเจ้าจึงเปลี่ยนไปตามกระแสสังคม เพียงแต่ข้าพเจ้ายังใช้ดอกไม้หลากสีเป็นตัวแทนการแสดงออก เป็นสื่อแทนความรู้สึกในแต่ละช่วงอารมณ์ “ดอกไม้หลากสี” เป็นตัวแทนของความหลากหลายของผู้คนในสังคมที่มีความแตกต่างกัน ตามความเป้นอยู่ความรู้ ความสามารถ การยอมรับในความแตกต่าง จะทำให้สังคมเราสวยงามน่าอยู่ เหมือนสวนดอกไม้ที่มีดอกไม้หลากหลายสีสัน สร้างความสดใส สวยงาม ทำให้โลกน่าอยู่ยิ่งขึ้น ข้อมูลอ้างอิง จาก http://www.artbridgechiangrai.org นางสาวนิตยา-ตามวงค์-nitaya-tamwong

ที่มา : https://thailandtourismdirectory.go.th/th/attraction/97933

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม :: ตำบลเวียงกาหลง อำเภอเวียงป่าเป้า จังหวัดเชียงราย 57260

โทร / แฟ็กซ์ :: 0940049509

โฮมเพจ / เว็บไซต์ :: https://m.facebook.com/profile.php?id=236662753183695&__tn__=C-R