• เปิดดู
    612
พระบรมรูปสมเด็จพระนเรศวรมหาราช อำเภอพาน

พระบรมรูปสมเด็จพระนเรศวรมหาราช อำเภอพาน

พระบรมรูปสมเด็จพระนเรศวรมหาราช อำเภอพาน

พระบรมรูปสมเด็จพระนเรศวรมหาราช อำเภอพาน
พระบรมรูปสมเด็จพระนเรศวรมหาราช อำเภอพาน
พระบรมรูปสมเด็จพระนเรศวรมหาราช อำเภอพาน
พระบรมรูปสมเด็จพระนเรศวรมหาราช อำเภอพาน
พระบรมรูปสมเด็จพระนเรศวรมหาราช อำเภอพาน
ข้อมูลสถานที่

พระบรมรูปสมเด็จพระนเรศวรมหาราช ได้เริ่มก่อสร้างเมื่อวันที่ 10 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2555 ณ บ้านท่าดีหมี ตำบลเมืองพาน อำเภอพาน จังหวัดเชียงราย โดยพลโทวรรณทิพย์ ว่องไว แม่ทัพภาคที่ 3 เป็นประธานในพิธีวางศิลาฤกษ์ การก่อสร้างแล้วเสร็จ เมื่อวันที่ 8 เมษายน พ.ศ. 2558 โดยพลตรีกษิดิศ หลักกรด ผู้บัญชาการกองกำลังผาเมือง ผู้บัญชาการกองพลทหารม้าที่ 1 ในขณะนั้น เป็นผู้ให้ความอนุเคราะห์ในเรื่องขั้นตอนการดำเนินงาน และงานราชพิธีต่างๆ จนสำเร็จลุล่วงด้วยดี


ลักษณะเด่น

มีพระบรมรูปสมเด็จพระนเรศวรมหาราช และด้านหลังมีพระมหาเจดีย์บรมสารีริกธาตุ เป็นพระเจดีย์ที่สร้างขึ้นตามรูปแบบของศิลปะล้านนา องค์พระเจดีย์ก่อสร้างด้วยอิฐแบบโบราณทั้งหมด โดยมีขนาดฐานกว้าง 11 เมตร ความสูงจากฐานถึงยอดเจดีย์ 22 เมตร ส่วนกำแพงแก้วล้อมรอบพระเจดีย์ยามด้านละ 17 เมตร


ประวัติ

เนื่องด้วยพื้นที่บริเวณหมู่บ้านท่าดีหมี ตำบลเมืองพาน อำเภอพาน จังหวัดเชียงราย ได้มีการขุดพบชิ้นส่วนภาชนะดินเผา เครื่องมือสร้างจากหินจำนวนหนึ่ง และที่สำคัญคือการค้นพบพระพุทธรูปหิน (หล่วงพ่อหิน ปัจจุบันประดิษฐานอยู่ภายในวัดท่าโพธิ์ทอง) จากเรื่องราวที่เล่าขานสืบต่อกันมา ตั้งแต่ชาวบ้านที่เข้ามาอาศัยอยู่กลุ่มแรกๆ เล่าว่าการขุดพบวัตถุต่างๆ ในครั้งแรกนั้น มาจากการขุดไถปรับพื้นที่เพื่อทำการเกษตร เนื่องจากชาวบ้านส่วนใหญ่ประกอบอาชีพเกษตรกรรม ทำให้พบวัตถุโบราณเหล่านั้นกระจายอยู่หลายแห่งประกอบกับพื้นที่ของหมู่บ้านสมบูรณ์ด้วยป่าไม้ ภูเขา และแม่น้ำ ซึ่งเหมาะที่จะเป็นแหล่งพักอาศัยและทำกิน จากข้อเท็จจริงเบื้องต้น สมเด็จพระนเรศวรมหาราชทรงยกกองทัพเคลื่อนพล ช้างและม้าไปเมืองหางผ่านเวียงป่าเป้า และทรงพักกองทัพบริเวณพื้นที่อำเภอแม่สรวย จังหวัดเชียงราย จากข้อมูลหลักฐานและเหตุปัจจัยดังกล่าว จึงสันนิษฐานว่า บริเวณพื้นที่หมู่บ้านท่าดีหมี เป็นทางผ่านของกองทัพปีกขวา เพื่อลำเลียงเสบียงอาหารให้แก่ทัพหน้า เนื่องจากสภาพภูมิประเทศและพื้นที่ด้านหลังของหมู่บ้าน เป็นช่องเขาเส้นทางลัดออกไปยังอำเภอแม่สรวยได้โดยใช้เวลาเดินทางระยะสั้นๆ

ที่มา : https://thailandtourismdirectory.go.th/th/attraction/83524

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม :: ตำบล ป่าหุ่ง อำเภอ พาน เชียงราย 57120

โทร / แฟ็กซ์ :: 0819927365

โฮมเพจ / เว็บไซต์ :: https://thailandtourismdirectory.go.th/th/attraction/83524