• เปิดดู
    473
ชุมชนไทลื้อศรีดอนชัย

ชุมชนไทยลื้อศรีดอนชัย

 

ชุมชนไทยลื้อศรีดอนชัย

ชุมชนไทยลื้อศรีดอนชัย

ชุมชนไทยลื้อศรีดอนชัย

 

ข้อมูลสถานที่

ชุมชนบ้านศรีดอนชัย อำเภอเชียงของ


ลักษณะเด่น

ชาวไทลื้อในหมู่บ้านศรีดอนชัยมีความเป็นเอกลักษณ์หลายอย่างไม่ว่าจะเป็นภาษาไทลื้อที่ใช้สื่อสารกัน การแต่งกายด้วยผ้าทอไทลื้อที่ทอเองมีความประณีตและสวยงาม อีกทั้งยังมีการละเล่น ความเชื่อและพิธีกรรมที่แตกต่างกับที่อื่น เช่น พิธีกำบ่อ พิธีสืบชะตา เป็นต้น


ประวัติ

หมู่บ้านศรีดอนชัยตั้งอยู่ในเขตภาคเหนือตอนบนอยู่ในจังหวัดที่อยู่เหนือสุดของประเทศไทย ตำบลศรีดอนชัย ในอำเภอเชียงของ หมู่บ้านศรีดอนชัยนี้เป็นหมู่บ้านที่ชนเผ่าไทลื้ออาศัยอยู่ เดิมชาวไทลื้อในหมู่บ้านศรีดอนชัยนั้นมีภูมิลำเนาเดิมอยู่ที่แคว้นสิบสองปันนา มณฑลยูนาน ประเทศจีนตอนใต้ ต่อมาการทำมาหากินเริ่มฝืดเคืองเพราะมีประชากรเพิ่มขึ้นแต่ทรัพยากรลดลง จนมาถึงปีพุทธศักราช 1428 ได้มีการอพยพโดยการนำของพญาแก้วออกจากเมืองอูเหนือไปยังดอยหลักคำที่ตั้งอยู่ในเขต จีน-ลาว อาศัยอยู่ในที่ดังกล่าวเป็นเวลา 1 ปี ต่อมาในปีพุทธศักราช 2429 ได้อพยพข้ามแม่น้ำโขงมาอยู่ที่ริมแม่น้ำโขง(อำเภอเชียงของในปัจจุบัน)

 

 

 

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม :: ชุมชนไทลื้อศรีดอนชัย ตำบล: ศรีดอนชัย อำเภอ: เชียงของ จังหวัด: เชียงราย 57140

โทร / แฟ็กซ์ :: 089 777 3510

โฮมเพจ / เว็บไซต์ :: https://www.facebook.com/%E0%B8%8A%E0%B8%B8%E0%B8%A1%E0%B8%8A%E0%B8%99%E0%B8%A8%E0%B8%A3%E0%B8%B5%E0