• เปิดดู
    482
วัดพระเจ้าทองทิพย์

ราวปี พ.ศ. 2076 พระเจ้าเชียงใหม่ได้ยกพระธิดาให้กับพระเจ้าโพธิสารกษัตริย์แห่งกรุงศรีสัตตนาคณหุต (หลวงพระบาง สปป.ลาว) แต่ไม่มีโอรสจึงไปบนขอจากพระเจ้าทองทิพย์ พระมเหสีทรงประสูติโอรสทรงพระนามว่าพระเจ้าไชยเชษฐาธิราช เมื่อพระชนมายุได้ 18 พรรษา พระเจ้าเชียงใหม่ซึ่งมีศักดิ์เป็นตาได้ทรงสวรรคตไม่มีราชบุตรสืบราชบัลลังก์

วัดพระเจ้าทองทิพย์

อยู่ห่างจากตัวเมืองเชียงรายตามทางหลวงหมายเลข 1-118 (เชียงราย-เชียงใหม่) เลี้ยวขวาที่ กม.121 บ้านห้วยส้ม ผ่าน ตำบลศรถ้อย เข้าไปประมาณ 6 กิโลเมตร

ตามประวัติกล่าวว่า ราวปี พ.ศ. 2076 พระเจ้าเชียงใหม่ได้ยกพระธิดาให้กับพระเจ้าโพธิสารกษัตริย์แห่งกรุงศรีสัตตนาคณหุต (หลวงพระบาง สปป.ลาว) แต่ไม่มีโอรสจึงไปบนขอจากพระเจ้าทองทิพย์ พระมเหสีทรงประสูติโอรสทรงพระนามว่าพระเจ้าไชยเชษฐาธิราช เมื่อพระชนมายุได้ 18 พรรษา พระเจ้าเชียงใหม่ซึ่งมีศักดิ์เป็นตาได้ทรงสวรรคตไม่มีราชบุตรสืบราชบัลลังก์ ข้าราชบริพารได้ทูลขอพระไชยเชษฐาไปครองเมืองเชียงใหม่ พระเจ้าโพธิสารก็ทรงอนุญาต แต่ขอให้นำพระเจ้าทองทิพย์ไปด้วย ได้อัญเชิญลงเรือไปเชียงใหม่มาตามลำน้ำโขง ลำน้ำกก และลำน้ำลาว เมื่อเดินทางไปถึงที่ตั้งวัด ณ ปัจจุบัน เรือก็เกยตื้น ไม่สามารถจะเดินทางต่อไปได้ จึงได้นิมนต์พระเจ้าทองทิพย์ประดิษฐานไว้ตรงนั้นนั่นเอง พระเจ้าไชยเชษฐาครองเมืองเชียงใหม่ได้ไม่นาน พระบิดาก็สวรรคตจึงต้องเสด็จกลับมาเมืองหลวงพระบาง พระองค์ได้นำพระพุทธรูปสำคัญของเมืองเชียงใหม่ไปด้วย เช่น พระแก้วมรกต พระพุทธสิหิงค์ พระเสตังคมณี หรือพระแก้วขาว และอีกหลายองค์ ซึ่งต่อมาพระพุทธรูปทุกองค์ได้คืนกลับมายังเมืองไทยหมด แต่พระเจ้าทองทิพย์ได้ค้างอยู่ในป่าเป็นเวลานานหลายร้อยปี พระเจ้าทองทิพย์มีพุทธลักษณะปางมารวิชัย หน้าตักกว้าง 80 ซม. สูง 120 ซม. เชื่อในความศักดิ์สิทธิ์ว่า ถ้าใครต้องการมีบุตรให้มาบนขอ 

ในเส้นทางผ่านไปวัดมีโรงงานผลิตไวน์รสดี ชื่อเชียงรายไวน์เนอรี่ ผลิตไวน์ขาวลิ้นจี่ “ลาซองเต้” ที่ใช้เลี้ยงรับรองการประชุมเอเปค และไวน์อื่นๆ อีกหลายชนิด โทร. 053-950257-8 นอกจากนี้ในเส้นทางผ่านไป ยังมีสถานที่น่าสนใจอีก เช่น เขื่อนแม่สรวย หัตถกรรมของเล่นเด็ก ทำจากไม้ไผ่ท่านผู้เฒ่าที่หมู่บ้านป่าแดด กิจกรรมล่องแพลำน้ำแม่ลาว และโครงการบ้านเล็กในป่าใหญ่ ซึ่งเป็นโครงการอนุรักษ์ป่าต้นน้ำในพระราชดำริของสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ

การเดินทาง จากเวียงป่าเป้า ประมาณกิโลเมตร 121 ก่อนที่จะข้ามสะพานข้ามธารน้ำ ตรงเชิงสะพานจะมีทางแยกซ้ายเข้าไปยังตำบลศรีถ้อย อำเภอแม่สรวย และจะมีป้ายบอกว่าไปโรงงานเชียงราย ไวน์เนอรี่

 

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม :: วัดพระเจ้าทองทิพย์ ตำบลศรีถ้อย อำเภอแม่สรวย จังหวัดเชียงราย

โทร / แฟ็กซ์ :: 053 - 708227

โฮมเพจ / เว็บไซต์ ::