• เปิดดู
    559
วัดเจ็ดยอด

ประวัติวัดเจ็ดยอด วัดเจ็ดยอด สร้างขึ้นเมื่อปีพุทธศักราช 2387 มีเนื้อที่ 2 แปลง - แปลงที่ 1 มีเนื้อที่ 11 ไร่ 2 งาน 94.8 ตารางวา - แปลงที่ 2 มีเนื้อที่ 1 ไร่ 2 งาน 88.2 ตารางวา ได้รับพระราชทาน วิสูงตามสีมา เมื่อวันที่ 27 กันยายน พ.ศ. 2481 ทำพิธีผูกพัทธสีมา เมื่อวันที่ 5 มีนาคม 2487 เป็นอารามหลวงชั้นตรี ชนิดสามัญ เมื่อวันที่ 31 พฤษภาคม 2521

ลำดับเจ้าอาวาส
1. พระครูบาคันธะ คนธวโส พ.ศ. 2387-2429
2. พระโมธา โพธิรังสี พ.ศ. 2430-2431
3. พระครูบาวงศ์ พ.ศ. 2432-2434
4. พระโกฏิ พ.ศ. 2535-2437
5. พระครูธรรมจักราลังการ พ.ศ. 2438-2493
6. พระวิรญาณมุณี (หมื่น สุมโน) ปธ.3 นธ.เอก พ.ศ. 2594-2495
7. พระครูอานันทขันติคุณ (อินคา จิตตทนโต) นธ.เอก รักษาการเจ้าอาวาส พ.ศ. 2496-2500
8. พระราชปัญญาโมลี (ชู่ ปัญญาปชุโชโต) ปธ.6 นธ.เอก
9. พระครูอานันทขันติคุณ (อินคา จิตตทนโต) นธ.เอก รักษาการเจ้าอาวาส พ.ศ. 2539 และได้รับการแต่งตั้งเป็นเจ้าอาวาส เมื่อวันที่ 13 มีนาคม 2539

วัดเจ็ดยอดเป็นที่ตั้งสำนักงานคณะสงฆ์ จังหวัดเชียงราย พ.ศ. 2483 โดยมีเจ้าคณะจังหวัด ดังนี้
1. พระวีรญาณมุณี พ.ศ. 2483-2495
2. พระเมธังกรญาณมุณี (อินสม ชวนปัญญโญ) ปธ.6 นธ.เอก พ.ศ. 2496-2500
3. พระราชปัญญาโมลี (ชู่ ปัญญาปชโชโต) ปธ.6 นธ.เอก พ.ศ. 2501-2522

การเดินทาง  เดินทางใช้ถนนหมายเลข 1 เส้นทางกรุงเทพฯ – เชียงราย เลี้ยวซ้ายเข้าถนนพหลโยธินมุ่งหน้าเข้าตัวเมือง ผ่านหน้าแขวงการทางเชียงรายที่ ผ่านสำนักงานสหกรณ์จังหวัดเชียงราย จากนั้นเลี้ยวซ้ายเข้าถนนเจ็ดยอด

 

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม :: วัดเจ็ดยอด ถ.เจ็ดยอด ต.เวียง อ.เมือง จ.เชียงราย

โทร / แฟ็กซ์ :: 053-711385

โฮมเพจ / เว็บไซต์ ::