• เปิดดู
    466
ถ้ำหลวงแม่สรวย

อยู่ในเขตตำบลแม่สรวย อำเภอแม่สรวย ตัวถ้ำตั้งอยู่บนกลุ่มดอยแม่สรวย ซึ่งอยู่หลายสิบลูก ดอยลูกนี้สูงประมาณ 500 เมตร จากพื้นราบ ปากถ้ำอยู่ทางทิศใต้ตรงใต้สุดของดอย ปากถ้ำแคบมากกว้างเพียงประมาณ 50 เซนติเมตร ความแคบดังกล่าวนี้ยาวประมาณ 4 เมตร ดังนั้นการเข้าไปในถ้ำจึงต้องใช้วิธีคลานเข้าไป ปัจจุบันสภาตำบลแม่สรวย ได้ทำการระเบิดปากถ้ำให้กว้างขึ้นกว่าเดิมเล็กน้อย พอให้คนเข้าไปโดยวิธีก้มตัวทีละคน ผ่านช่องนี้ไปแล้ว จะเป็นห้องโถงขนาดใหญ่ จุคนได้หลายร้อยคน

ถ้ำแม่สรวย

ถ้ำแม่สรวย

ถ้ำแม่สรวย

ถ้ำแม่สรวย

ถ้ำแม่สรวย

ถ้ำแม่สรวย

ถ้ำแม่สรวย

ถ้ำแม่สรวย

ถ้ำแม่สรวย

ถ้ำแม่สรวย

ถ้ำแม่สรวย

ข้อมูลสถานที่

ทิวทัศน์สองข้างทางสวยงาม เมื่อเข้าไปในถ้ำพบความงดงามของถ้ำอยู่ที่หินงอก หินย้อย มีลักษณะเป็นห้องคูหาลาดต่ำบ้าง สูงบ้าง สลับซับซ้อนเรียงราย รูปลักษณะสวยงามวิจิตรพิสดาร ตามจินตนาการของผู้ชม มีเส้นทางเดินเลาะเลี้ยว ขึ้นลง บางจุดต้องปีนบันได และมีเส้นทางเดินชมเป็นวงรอบ นับเป็นการเดินทางที่ท้าทายนักท่องเที่ยวมาก ภายในถ้ำยังประดิษฐานพระพุทธรูปไว้ให้นักท่องเที่ยวกราบบูชาอีกด้วย จุดนี้ใช้เวลาเยี่ยมชมประมาณ 1 ชั่วโมง ถึง 2 ชั่วโมง

ข้อมูลเพิ่มเติม https://thailandtourismdirectory.go.th/th/attraction/82951

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม :: ถ้ำหลวงแม่สรวย อยู่ในเขตตำบลแม่สรวย อำเภอแม่สรวย จ.เชียงราย

โทร / แฟ็กซ์ :: 053 786 341

โฮมเพจ / เว็บไซต์ ::