• เปิดดู
    608
ถ้ำพระ-ถ้ำลม (อ.พาน)

อยู่ในเขตตำบลธารทอง อำเภอพาน ตั้งอยู่บนกลุ่มดอยเตี้ย ๆ สูงไม่เกิน 200 เมตร มีดอยอยู่ 4 - 5 ดอย อยู่ในบริเวณเดียวกัน ห่างกันไม่เกินสองกิโลเมตร ทอดตัวยาวไปตามทิศเหนือ-ใต้ ยาวประมาณ หนึ่งกิโลเมตร ตัวถ้ำอยู่ทางด้านเหนือสุดของดอย หน้าถ้ำเป็นลานกว้างประมาณ 3 ไร่ มีต้นไม้ใหญ่ขึ้นอยู่หลายต้นทำให้บริเวณร่มรื่น ถ้ำทั้งสองอยู่ใกล้กัน ถ้ำแรกอยู่สูงจากระดับพื้นดินประมาณ 5 เมตร ปากถ้ำกว้างประมาณ 4 เมตร สูงประมาณ 2 เมตร ตัวถ้ำลึกประมาณ 18 เมตร ตัวถ้ำกว้างไปทางด้านข้างจุคนได้

ประมาณ 50 คน ภายในถ้ำมีฐานชุกชีพร้อมพระพุทธรูปหลายองค์ พื้นภายในถ้ำเทคอนกรีตไว้ทั้งหมด เคยพบกระดูกมนุษย์และสัตว์โบราณ ก่อนที่จะมีการลาดคอนกรีต เมื่อประมาณ ปี พ.ศ.2533 ยังไม่มีหน่วยงานใดเข้าไปสำรวจ อีกถ้ำหนึ่งอยู่ในบริเวณเดียวกัน แต่ลึกเข้าไปจากถ้ำแรกประมาณ 60 เมตร ปากถ้ำแคบกว้างประมาณ 2 เมตร สูงประมาณ 5 เมตร ภายในถ้ำเป็นหุบเหวลึก และมืดสนิท สามารถเดินเข้าไปจากปากถ้ำเพียง 2 เมตรเท่านั้น มีลมพัดออกมาจากภายในถ้ำแรงมาก จึงเรียกว่าถ้ำลม อากาศเย็นทึบและอับ จึงยังไม่มีผู้ใดเข้าไปสำรวจถ้ำนี้

 

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม :: ถ้ำพระ-ถ้ำลม (อ.พาน) อยู่ในเขตตำบลธารทอง อำเภอพาน จ.เชียงราย

โทร / แฟ็กซ์ ::

โฮมเพจ / เว็บไซต์ ::