• เปิดดู
    560
น้ำตกภูซาง (น้ำตกอุ่น)

เป็นน้ำตกที่มีความสูงประมาณ 25 เมตร เป็นน้ำตกที่มีน้ำไหลสม่ำเสมอตลอดปี จุดเด่นขอองน้ำตกภูซางแห่งนี่ คือ มีกะแสน้ำเป็นน้ำอุ่นซึ่งมีอุณหภูมิของน้ำประมาณ 35 องศาเซลเซียส น้ำใสไม่มีกลิ่นกำมะถัน สามารถลงเล่นน้ำอย่างสบาย และในช่วงฤดูหนาวจะมีไอหมอกปกคลุมตอนเต็มที่จนเกือบไม่เห็นพื้นน้ำเลยทีเดียว นักท่องเที่ยวจะเดินทาง มาท่องเที่ยวภายในอุทยานฯและบริเวณน้ำตกภูซางเป็นจำนวนมากและในวันหยุดสุดสัปดาห์ ภายในบริเวณอุทยานฯจะมี
ร้านค้าสวัสดิการไว้คอยบริการนักท่องเที่ยวในทุกฤดูกาล ทั้งจุดเด่นของน้ำตกที่มีความอบอุ่นและสภาพป่าที่ทีความอุดมสมบูรณ์ของอุทยานแห่งชาติภูซาง

บ่อน้ำซับอุ่น เป็นบ่อน้ำซับอุ่นตามธรรมชาติ อุณหภูมิประมาณ 35 องศาเซลเซียส เป็นต้นน้ำของน้ำตกภูซาง สภาพป่าโดยรอบเป็นป่าดิบชื้นที่สมบูรณ์ และเนื่องจากบ่อน้ำซับน้ำอุ่นเป็นต้นกำเนิดของน้ำตกภูซาง สถานที่ทั้งสองจึงมีอุณหภูมิเท่ากัน

สิ่งอำนวยความสะดวก ภายในเขตอุทยานแห่งชาติภูซาง ภายในบริเวณอุทยานแห่งชาติภูซาง มีสถานที่กางเต็นท์และบ้านพักรับรองไว้คอยบริการสำหรับนักท่องเที่ยว นอกจากนี้ยังมีร้านค้าสวัสดิการของอุทยานแห่งชาติภูซางไว้คอยบริการนักท่องเที่ยว เปิดตั้งแต่เวลา 08.30-18.00 น.

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ อุทยานแห่งชาติภูซาง โทร.0 5440 1099

 

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม :: น้ำตกภูซาง (น้ำตกอุ่น) อุทยานแห่งชาติภูซาง ต.ภูซาง อ. กิ่งอำเภอภูซาง จ. พะเยา

โทร / แฟ็กซ์ :: 0 5440 1099

โฮมเพจ / เว็บไซต์ :: http://www.dnp.go.th/parkreserve/asp/style2/default.asp?npid=164&lg=1