• เปิดดู
    472
น้ำตกตาดหมอก

น้ำตกตาดหมอก ตั้งอยู่ในพื้นที่ของหมู่18 บ้านธาตุ ตำบลตับเต่า ห่างจากถนนลาดยางสายหลัก ประมาณ 3.5 กิโลเมตร เป็นแหล่งท่องเที่ยวที่ทาง องค์การบริหารส่วนตำบล ตับเต่าได้สนับสนุน และส่งเสริมเป็นแหล่งท่องเที่ยว เชื่อมต่อกับน้ำตก ตาดห้วยใคร้ ซึ่งอยู่ห่างจากน้ำตกห้วยใครประมาณ 10 กม. น้ำตกตาดหมอก เป็นน้ำตกขนาดกลาง ความสูงข้องน้ำตกมีประมาณ 10 ชั้น สูงต่ำลดหลั่นกันไป บางชั้นสูงถึง 30 เมตร
ป่าบริเวณเข้าสู่น้ำตกค่อนข้างอุดมสมบูรณ์ เหมาะแก่การทำการท่องเที่ยวการเกษตรเชิงอนุรักษ์ ก่อนถึงน้ำตกทางเข้า ทั้งสองข้างทางเป็นพื้นที่การเกษตรของชาวบ้านที่ควรส่ง เสริมเพื่อเสริมการท่องเที่ยวได้อีกทางหนึ่ง โดยผลผลิตส่วนใหญ่เป็นผลไม้ยืนต้นเช่น ส้ม ส้มโอ เงาะ เป็นต้น และก่อนถึงน้ำตกมีพื้นที่สาธารณะของหมู่บ้าน ประมาณ 100 ไร่ คาดว่าจะอ่างกักเก็บน้ำ น้ำตกตาดหมอก เป็นน้ำตกที่สวยงาม และรอนักท่องเที่ยวมาเยี่ยมชมความงาม ที่ ยังไม่เคยนำเสนอมาก่อน สายน้ำที่เย็นฉ่ำ และมีน้ำตก เป็นชั้นๆ ขึ้นไปจน ถึงชั้นสูงสุด สำหรับนักท่องเที่ยวที่อยาก พักผ่อน กับธรรมชาติ ที่สวยงาม ท่ามกลางแมกไม้ใน ผืนป่าแห่งนี้ไม่ควรพลาด สายน้ำที่ทอดสูงเป็นละอองหมอก ลมที่พัดพริ้ว ไอน้ำกระทบ ในบรรยากาศที่เรียกว่าคืนชีวิตสู่ธรรมชาติ คงไม่มีใครปฏิเสธ กับความสุข ความสบายใจ และความว่างเปล่าของชีวิต เชิญท่านมาสำผัส กลิ่นไอแห่งธรรมชาติ ณ ตำบลต่ำเต่า ดินแดนที่รอคุณ ค้นหา

 

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม :: ศูนย์บริการข้อมูลการท่องเที่ยว องค์การบริหารส่วนตำบลตับเต่า บ้านร่มฟ้าไทย ต.ตับเต่า อ.เทิง จ.เชียงราย

โทร / แฟ็กซ์ :: 081-6036100 (อบต.ตับเต่า)

โฮมเพจ / เว็บไซต์ :: http://www.tubtaochiangrai.com