• เปิดดู
    578
น้ำตกห้วยตาด

น้ำตกห้วยตาด ตั้งอยู่ บริเวณบ้านห้วยปูพัฒนา หมู่ที่ 8 ต.ดอยฮาง อ.เมือง จ.เชียงราย เป็นน้ำตกขนาดกลาง 1 ชั้นตั้งอยู่กลางป่า บริเวณบ้านห้วยปูพัฒนา หมู่ที่ 8 บริเวณที่ตั้งน้ำตกมีสภาพป่าธรรมชาติ นักท่องเที่ยวต้องเดินทางด้วยเท้าเข้าไปประมาณ 3 กิโลเมตร ส่วนมากมีนักท่องเที่ยวชาวต่างประเทศนิยมเดินป่าเข้าไปเที่ยวชมและแวะพักชมความสวยงามของน้ำตกที่เย็นสบาย แล้วเลยไปพักบ้านมูเซอซึ่งมีที่พักแบบโฮมสเตย์ไว้บริการบริเวณใกล้เคียงกัน

 

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม :: องค์การบริหารส่วนตำบลดอยฮาง ต.ดอยฮาง อ.เมือง จ.เชียงราย

โทร / แฟ็กซ์ :: 053-716436 (อบต.ดอยฮาง)

โฮมเพจ / เว็บไซต์ :: http://www.doihang.com