• เปิดดู
    446
น้ำตกห้วยผาตูบ

ตั้งอยู่ที่บ้านศรีบุญเรือง หมู่ที่ 5 ต.หนองป่าก่อ กิ่ง อ.ดอยหลวง จ.เชียงราย

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมที่ องค์การบริหารส่วนตำบลหนองป่าก่อ  โทร. 053-607613

 

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม :: น้ำตกห้วยผาตูบ ตั้งอยู่ที่บ้านศรีบุญเรือง หมู่ที่ 5 ต.หนองป่าก่อ กิ่ง อ.ดอยหลวง จ.เชียงราย

โทร / แฟ็กซ์ ::

โฮมเพจ / เว็บไซต์ ::