• เปิดดู
    522
อ่างเก็บน้ำแม่ปอน

อ่างเก็บน้ำแม่ปอน ตั้งอยู่หมู่ที่ 10 ต.ป่าหุ่ง อ.พาน จ.เชียงราย เป็นพื้นที่รับผิดชอบขององค์การบริหารส่วนตำบลป่าหุ่งและเขตอุทยานแห่งชาติดอยหลวง อยู่ห่างจากที่ว่าการอำเภอพานไปทางทิศตะวันตก ประมาณ 8 กิโลเมตร เป็นถนนลาดยางประมาณ 7 กิโลเมตร และถนนลูกรังประมาณ 1 กิโลเมตร ลักษณะเป็นอ่างเก็บน้ำขนาดเล็ก เนื้อที่ประมาณ 35 ไร่ บริเวณรอบๆ มีป่าไม้ร่มรื่น ประชาชนนิยมไปเล่นน้ำ
นั่งเล่น ชมทิวทัศน์และตกปลา การคมนาคม รถยนต์ และรถจักรยานยนต์ สามารถเข้าถึงได้โดยสะดวก เหมาะสำหรับนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและชาวต่างประเทศ

 

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม :: องค์การบริหารส่วนตำบลป่าหุ่ง ต.ป่าหุ่ง อ.พาน จ.เชียงราย

โทร / แฟ็กซ์ :: 053-676468 (อบต.ป่าหุ่ง)

โฮมเพจ / เว็บไซต์ :: http://www.pahung.5u.com