• เปิดดู
    606
อ่างเก็บน้ำบ้านห้วยก้าง

อ่างเก็บน้ำบ้านห้วยก้าง บ้านห้วยก้างรัฐ หมู่ที่ 6 และบ้านศรีชุม หมู่ที่ 10 ตำบลไม้ยา อำเภอพญาเม็งราย จังหวัดเชียงราย เป็นอ่างเก็บน้ำขนาดปานกลางมีปริมาณกักเก็บน้ำประมาณ 1,500,000 ลูกบาศก์เมตร อยู่ห่างจากหมู่บ้าน บ้านห้วยก้าง ประมาณ 1 กิโลเมตร เส้นทางสะดวกเป็นทางลาดยางตลอดสายเป็นสถานที่มีผู้คนไปพักผ่อนหย่อนใจ โยเฉพาะในหน้าแล้งที่มีทัศนียภาพที่สวยงาม

อาณาเขตและที่ตั้ง

อ่างเก็บน้ำบ้านห้วยก้างอยู่ในเขตบ้านห้วยก้างรัฐ หมู่ที่ 6 และบ้านศรีชุม หมู่ที่ 10 ตำบลไม้ยา อำเภอพญาเม็งราย จังหวัดเชียงราย สถานที่ให้บริการอาหารและเครื่องดื่มที่มีชื่อเสียง อ่างเก็บน้ำบ้านห้วยก้างมีสถานที่ให้บริการด้านอาหารเครื่องดื่มมีร้านให้บริการประจำอยู่ 1 ร้าน อาหารทีมีชื่อเสียงได้แก่ปลาทับทิมนึ่งมะนาว หลามปลา กุ้งเต้นเลิศรส ปลานิลเผาเกลือ ต้มปลาหม้อไฟและอาหารอื่นๆพร้อมเครื่องดื่มทุกชนิดราคาไม่แพงเหมาะแก่การพาครอบครัวมาเที่ยวพักผ่อนในช่วงฤดูร้อนก็จะมีนักท่องเที่ยวพากันไปเที่ยวที่อ่างเก็บน้ำบ้านห้วยก้างเป็นจำนวนมากเหมาะในการเป็นที่พักผ่อนหย่อนใจและมีทัศนียภาพที่สวยงามในเวลาที่พระอาทิตย์ตกยามเย็น

 

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม :: องค์การบริหารส่วนตำบลไม้ยา ต.ไม้ยา อ.พญาเม็งราย จ.เชียงราย

โทร / แฟ็กซ์ :: 053-672033 (อบต.ไม้ยา)

โฮมเพจ / เว็บไซต์ ::