• เปิดดู
    602
แก่งผาได

แก่งผาได

แก่งผาได

 

 

แก่งผาได ตั้งอยู่หมู่ที่ 4 บ้านห้วยลึก ตำบลม่วงยาย อำเภอเวียงแก่น จังหวัดเชียงราย อยู่ห่างจากตัวอำเภอ  มาทางทิศตะวันออก ประมาณ 14 กิโลเมตร เป็นแหล่งท่องเที่ยวที่สำคัญของตำบลม่วงยาย มีพื้นที่ประมาณ 17 ไร่  เป็นสวนสาธารณะพักผ่อนหย่อนใจ มองเห็นธรรมชาติ โขดหิน แก่งที่สวยงาม โดยเฉพาะในช่วงเดือนพฤศจิกายน – เดือนพฤษภาคม  จะเป็นช่วงน้ำลดน้อยลงทำให้มองเห็นโขดหินที่โผล่พ้นแม่น้ำปกคลุมไปด้วยพื้นพันธ์ธรรมชาติ ประกอบกับอากาศที่บริสุทธิ์ มองเห็นฝั่งตรงข้ามแม่น้ำโขง คือ สาธารณะรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว แก่งนี้นอกจากปกคลุมด้วยทรายแล้ว ยังมีก้อนหินขนาดเล็กมากมาย ก้อนหินเหล่านี้จะเป็นแหล่งกำเนิดไก(สาหร่ายน้ำจืด) เช่นเดียวกับแก่งหินใต้น้ำ ส่วนหาดทรายนั้น ยังเป็นที่อาบน้ำเล่นทรายของนกนานาชนิด และมีแก่งหินที่มีลักษณะเป็นแท่งหินตั้งอยู่ในแม่น้ำโขง ซึ่งเกิดจากการทับถมของตะกอนแม่น้ำ จึงมีพืชริมน้ำขึ้นอยู่  หินผา ในแม่น้ำโขงบริเวณนี้จมอยู่ใต้น้ำในฤดูน้ำหลากและโผล่เหนือน้ำในฤดูน้ำลดมีทัศนียภาพที่สวยงาม จนมีนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและต่างชาติเดินทางมาล่องเรือเล็กชมความงดงามของลำน้ำโขง นักท่องเที่ยวที่เข้ามาท่องเที่ยวภูชี้ฟ้า ผาตั้ง ก็จะแวะมาท่องเที่ยวที่แก่งผาไดแห่งนี้ด้วย อีกทั้งยังเป็นจุดสุดท้ายของแม่น้ำโขงที่ผ่านดินแดนภาคเหนือของไทย ก่อนที่จะไหลวกกลับเข้ามายังดินแดนไทยอีกครั้งหนึ่งที่อำเภอเชียงคาน จังหวัดเลย

แก่งผาได ชายแดนไทย-ลาว สถานที่แห่งนี้ อยู่ห่างจากหลักเขตแดนไทย-ลาว หลักที่ 1 ประมาณ 500 เมตร  เทศบาลตำบลม่วงยาย จึงได้พัฒนาส่งเสริมให้เป็นแหล่งท่องเที่ยว ริมฝั่งแม่น้ำโขงที่มีทรัพยากรธรรมชาติที่สวยงาม ที่มีความสำคัญทาประวัติศาสตร์ ขึ้น

ลักษณะของแก่งผาได เป็นหินสีดำตัดกับสีของหาดทรายขาวที่โผล่ขึ้นมาในลำน้ำโขงช่วงหน้าแล้ง ราวช่วงเดือนพฤศจิกายน – เดือนพฤษภาคม มีเรือโดยสารของไทยและลาววิ่งผ่านบริเวณนี้เป็นระยะ บริเวณริมแก่งเป็นเนินเขาจัดทำเป็นสวนสาธารณะปลูกไม้ประดับสวยงาม มีศาลาพักผ่อน มองเห็นทิวทัศน์ของภูเขาฝั่งลาว บริเวณริมแก่งเหมาะเป็นที่กางเต็นท์พักแรม มีลานกางเต็นท์ ห้องน้ำ และร้านอาหารประเภทปลาแม่น้ำโขงให้บริการ

สถานที่ตั้ง   หมู่ 4 บ้านห้วยลึก ตำบลม่วงยาย อำเภอเวียงแก่น  จังหวัดเชียงราย

การเดินทางสู่แหล่งท่องเที่ยว

- รถยนต์ส่วนตัว หรือ รถจักรยานยนต์ – เดินทางจากท่ารถ บขส. ใช้ถนนทางหลวงหมายเลข 1155 เดินทางมายังอำเภอเวียงแก่น ระยะทาง 120 กิโลโดยประมาณ จากนั้นเดินทางต่อ โดยใช้เส้นทาง 1155 ระยะทาง 13 กิโลเมตร เพื่อเข้าพื้นที่

- รถโดยสารประจำทาง – สามารถโดยสารรถประจำทาง สาย เชียงราย-เวียงแก่น ใช้ระยะเวลา 3 ชั่วโมง ในการเข้าพื้นที่ จากนั้น มีบริการวินมอเตอร์ไซต์เข้าพื้นที่

- เรือยนต์ – ท่านสามารถเดินทางโดยสามารถขึ้นเรือได้ที่อำเภอเชียงของ ระหว่างการเดินทาง ยังมีสาถานที่ท่องเที่ยวให้แวะชมอีกมากมาย

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม :: เทศบาลตำบลม่วงยาย ต.ม่วงยาย อ.เวียงแก่น จ.เชียงราย

โทร / แฟ็กซ์ :: 053-608-000

โฮมเพจ / เว็บไซต์ :: http://www.padai.org