• เปิดดู
    637
พิพิธภัณฑ์ชาวเขา

พิพิธภัณฑ์ชาวเขา ตั้งอยู่ที่ ชั้น3 อาคารสมาคมพัฒนาประชากรและชุมชนจังหวัดเชียงราย ถนนธนาลัย ต.เวียง อ.เมืองเชียงราย (เยื้องสวนตุงและโคมเชียงราย) ดำเนินงานโดยสมาคมพัฒนาประชากรและชุมชนจังหวัดเชียงราย จัดแสดงและจัดฉายสไลด์โชว์วิถีชีวิตความเป็นอยู่ วัตถุสิ่งของเครื่องมือ เครื่องใช้ ชุดแต่งกายประจำเผ่า รวมทั้งข้อมูลที่น่ารู้เกี่ยวกับชาวไทยภูเขา 6 เผ่า คือ อาข่า ลีซอ กะเหรี่ยง มูเซอ เย้า และม้ง เปิดให้นักท่องเที่ยวเข้าชมทุกวัน เวลาา 9.00 น.-18.00 น. เก็บค่าเข้าชมคนละ 50 บาท

 

พิพิธภัฑณ์ชาวเขาเชียงราย

พิพิธภัฑณ์ชาวเขาเชียงราย

พิพิธภัฑณ์ชาวเขาเชียงราย

 

ข้อมูลสถานที่

พิพิธภัณฑ์ชาวเขาเชียงราย เป็นแหล่งรวบรวมเครื่องมือเครื่องใช้เก่า ๆ รวมถึงข้อมูลเกี่ยวกับประเพณีวัฒนธรรมที่สำคัญของแต่ละชาติพันธ์ เพื่อเป็นที่ศึกษาเรียนรู้ประวัติศาสตร์ของชาติพันธ์ตนเองให้กับผู้สนใจทั่วไป


 
 
ข้อมูลเพิ่มเติม

ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 Museum Thailand Awards 2018 ด้านสังคม

เหมาะสำหรับนักท่องเที่ยวทั่วไปและนักท่องเที่ยวต่างชาติ มีสไลด์ประกอบคำบรรยายให้เลือกฟัง 6 ภาษา (ไทย อังกฤษ ญี่ปุ่น จีน เยอรมัน ฝรั่งเศส)

มีมัคคุเทศก์ภาษาอังกฤษให้บริการ

และมีบริการทัวร์ศึกษาวิถีชีวิตชนเผ่าตามโปรแกรมที่ต้องการ

 

 

 

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม :: พิพิธภัณฑ์ชาวเขา ชั้น3 อาคารสมาคมพัฒนาประชากรและชุมชนจังหวัดเชียงราย ถนนธนาลัย ต.เวียง อ.เมืองเชียงราย เยื้องสวนตุงและโคมเชียงราย

โทร / แฟ็กซ์ :: 053-740088, 053-719167 กด 301

โฮมเพจ / เว็บไซต์ :: www.pda.or.th/chiangrai/hilltribe/museum.asp