[ Random Image ]
ข่าวสาร - กิจกรรมกีฬา
art_track DPE Marching Band Thailand กรมพลศึกษา การประกวดวงโยธวาทิตแห่งประเทศไทย

ขอเชิญร่วมชม เชียร์ และให้กำลังใจวงโยธวาทิตของภาคเหนือ ในการประกวดวงโยธวาทิตชิงแชมป์ภาค ประจำปี 2560 ในวันที่ 25 มีนาคม 2560 ณ สนามกีฬาโรงเรียนสามัคคีวิทยาคม จังหวัดเชียงราย 
ร่วมชมพิธีปล่อยขบวนการประกวดประเภทพาเหรด เวลา 15.30 น. ณ โรงเรียนเทศบาล 1 ศรีเกิด สิ้นสุด ณ รร.สามัคคีวิทยาคม แล

art_track การแข่งขันกีฬานักเรียน นักศึกษาแห่งชาติ ครั้งที่ 38 รอบคัดเลือกตัวแทนระดับเขตการแข่งขันที่ 5 ณ จังหวัดเชียงราย

จังหวัดเชียงราย โดยสำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดเชียงราย กำหนดจัดระหว่างวันที่่ 23 - 27 พฤศจิกายน 2559 
โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อคัดเลือกตัวแทนเขตการแข่งขันที่ 5 ไปเข้าร่วมการแข่งขันกีฬานักเรียน นักศึกษาแห่งชาติ ครั้งที่ 38 ประจำปี 2560
"ย่าโมเกมส์" ณ จังหวัดนครราชสีมา ระหว่างวั

art_track การจัดการแข่งขันกีฬานักเรียนคนพิการแห่งชาติ ครั้งที่ 16 ประจำปี 2558

การแข่งขันกีฬานักเรียนคนพิการแห่งชาติ ครั้งที่ 16 ประจำปี 2558 ตามโครงการส่งเสริมกีฬาคนพิการซึ่งจัดต่อเนื่องมาทุกปี โดยในปีนี้กำหนดการแข่งขัน ระหว่างวันที่ 2 – 7 มีนาคม 2558 ณ สนามกีฬาภายในจังหวัดเชียงราย โดยมีวัตถุประสงค์ ดังนี้ 1. เพื่อส่งเสริมให้นักเรียนคนพิการได้มีโอกาสออกกำลังกายด้วยกิ

art_track การแข่งขันกีฬานักเรียน นักศึกษาแห่งชาติ ครั้งที่ 36 “เชียงรายเกมส์”
จังหวัดเชียงราย ได้รับมอบหมายจากกรมพลศึกษา ในเรื่องการเตรียมความพร้อมในการเป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขันกีฬานักเรียน นักศึกษาแห่งชาติ ครั้งที่ 36 "เชียงรายเกมส์" ระหว่างวันที่ 23-31 มกราคม 2558 โดยได้รับมอบหมายให้รับผิดชอบในการเตรียมสนามแข่งขัน 20 สนาม เพื่อรองรับการแข่งขัน 33 ชนิดกีฬา, การจัดทำแผนปฏิบัติ