ประกาศจังหวัดเชียงราย เรื่อง ประกวดราคาจ้างจัดกิจกรรมสร้างศักยภาพด้านการค้า การลงทุนและการท่องเที่ยว รวมถึงการสร้างเครือข่ายสินค้าชุมชนในกลุ่มสินค้าชาและกาแฟ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)