ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาการจัดซื้อน้ำมันเชื้อเพลิง ประจำปีงบประมาณ 2565 เดือนกรกฎาคม 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง