ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา การจัดซื้อลูกฟุตบอล เบอร์ ๕ วัสดุสำนักงาน และอุปกรณ์ เพื่อใช้ในโครงการจัดการแข่งขันฟุตบอลเยาวชนและประชาชน ประจำปี 2565 จำนวน ๑๑ รายการ