ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาเอกชนดำเนินงานของสำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดเชียงราย ประจำงบประมาณ พ.ศ.2567 ปฏิบัติงานในหน้าที่ เจ้าหน้าที่สนับสนุนงานพัสดุ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง