ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา การจัดซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว เพื่อใช้ในสำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดเชียงราย จำนวน 9 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง