ประกาศจังหวัดเชียงราย เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา การจัดซื้อวัสดุสำนักงาน เพื่อใช้ในสำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดเชียงราย จำนวน 15 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง