ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาการจัดทำตรายาง เพื่อใช้ในราชการของสำนักงานการท่องเที่ยว และกีฬาจังหวัดเชียงราย จำนวน 9 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง