ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมแซมครุภัณฑ์เครื่องถ่ายเอกสาร SHARP MX-๔๖๔ หมายเลขครุภัณฑ์ ๗๔๓๐-๐๐๓-๐๐๐๓-๑๑๕๗๕๗-๖๔๐๐๐๑ เพื่อใช้ในสำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดเชียงราย จำนวน ๑ งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง